Disclaimer

De website van Advies-Check is bedoeld om financieel adviseurs te ondersteunen bij de advisering van hun klanten over vermogensgroei.

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor deze website (advies-check.nl en www.beleggingsadvies-check.nl). Advies-Check is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 62070584. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

Wij vragen je daarom onze disclaimer goed te lezen.


Onze website is bedoeld om je te informeren

Alle informatie op deze website is bedoeld om jou te informeren. De informatie is niet bedoeld als persoonlijk advies. Als je een beslissing neemt op basis van de informatie op deze website, doe je dat voor je eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk.

Wij gaan zorgvuldig om met onze website

Wij proberen je juiste en volledige informatie te geven. Wij kunnen hiervoor ook anderen inschakelen. Wij kunnen je niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is.

Zie je op onze website iets dat niet klopt? Laat het ons weten via info@advies-check.nl.

De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud ervan (inclusief teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Zonder onze schriftelijke toestemming mag niets van onze website voor andere doeleinden worden gebruikt, verspreid of gepubliceerd.

Voor onze website geldt het Nederlands recht

Onze website is bedoeld voor het Nederlandse publiek.  Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen

Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2016.