IN 10 VRAGEN NAAR EEN PASSEND RISICOPROFIEL

Beleggen is één van de manieren om vermogen op te bouwen voor de toekomst. Het kan meer opleveren dan sparen, maar is meestal ook risicovoller. Maar om financiële doelen te bereiken, moet je wellicht wel risico accepteren.

Het hangt allereerst af van de financiële situatie van je klant of beleggen überhaupt een optie is. Met de Bufferberekenaar van het Nibud bereken je eenvoudig welk bedrag een klant ‘over’ heeft.

Vervolgens is de vraag hoeveel risico je klant aan kan. Ook dat hangt af van zijn financiële situatie, maar ook van zijn persoonlijke voorkeuren.

Op basis van de input van je klant kan een risicoprofiel worden opgesteld. De meeste banken en vermogensbeheerders hanteren 5 risicoprofielen. De Autoriteit Financiële Markten hanteert er 7.

Een risicoprofiel geeft aan in hoeverre je moet accepteren dat de waarde van je beleggingen snel kan stijgen en dalen. Beleggen met weinig risico betekent over het algemeen een lager rendement. Wie een hoog rendement wil, accepteert een hoog risico.