Rekentool: Bereken de eindwaarde

Bereken de eindwaarde van de (periodieke) inleg van je klant op basis van het rendement dat je verwacht. Vergelijk dit met het rendement van sparen of van het gemiddelde beleggingsrendement over de afgelopen 3 jaar van de beleggingsoplossingen die door ons in een bepaald risicoprofiel zijn ingedeeld.

Startbedrag
€ 0€ 350.000
Inleg per
€ 10€ 1.000
Beleggings­periode in jaren
050
Verwacht rendement per jaar
0%25%
Vergelijk resultaat met het gemiddelde beleggings­rendement van
Verwachte rendementSparen (0,35%)Gemiddeld risicoInleg (0%)
Eindbedrag op basis van je verwachte rendement
Eindbedrag op basis van het huidige rendement van sparen
Eindbedrag op basis van huidig gemiddeld rendement gekozen risicoprofiel
Eindbedrag op basis van je inleg

Let op: In de achterliggende berekening hebben we rekening gehouden met het volgende:

Favicon_Advies-CheckHet inflatiecijfer is gebaseerd op het gemiddelde verwachte kerninflatiecijfer voor 2018: 1,5%. Zie ook de site van het CPB.

Favicon_Advies-CheckWe zijn uitgegaan van de grondslagen voor de vermogensbelasting zoals die vanaf 2018 gelden. Meer informatie hierover vind je op de site van de belastingdienst.

Favicon_Advies-CheckWe hebben de vrijstellingsbedragen niet geïndexeerd. Dat betekent dat als je ervoor hebt gekozen om de waarde-ontwikkeling te corrigeren voor inflatie, het vrijstellingsbedrag nog uitgaat van de bedragen zoals die per heden bekend zijn.

Favicon_Advies-CheckJe kunt de eindwaarde van de inleg van je klant vergelijken met de eindwaarde op basis van het gemiddelde 3 jaars-rendement van de beleggingsoplossingen die door ons zijn ingedeeld in een bepaald risicoprofiel.