Formules

3- en 5-jaars rendement

Hoe berekenen wij het rendement van de beleggingsproducten?

We laten alleen netto rendementen zien. Dit zijn de rendementen na aftrek van alle kosten, zoals transactiekosten, fondskosten, en beheerkosten. Het 3- en 5-jaars rendement is het gemiddelde rendement over 3 en 5 jaar. De formule die we hiervoor gebruiken is die van het meetkundige rendement. Deze verschilt van het rekenkundig gemiddelde.

Stel dat je in een jaar 10% winst hebt, en in het jaar daarop 10% verlies. Het rekenkundige rendement komt dan uit op 0% rendement, geen winst en geen verlies. Voor het meetkundige rendement bereken je eerst wat je waarde is na jaar 1 en dan wat je waarde is na jaar 2. Stel dat je € 1.000 inlegt, dan, heb je na het 1e jaar € 1.100, en na het 2e jaar € 990. Het meetkundige gemiddelde komt dan uit op -0,5%, verlies dus.

Gemiddelde rendement

R/R-score

De Risico/Rendement-score is de score op het rendement ten opzichte van het risico. De score helpt je om te zien in hoeverre de aanbieder bij een bepaald risico een hoog rendement heeft weten te behalen. De score zegt dus alleen iets over het verleden! Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestatie van de aanbieder. Om de scores te vergelijken, moet je alleen kijken naar producten met hetzelfde risiconiveau.

We berekenen de R/R-score aan de hand van de standaard deviatie. De standaard deviatie geeft aan hoe stabiel het rendement van het product over de afgelopen 3 jaar is geweest. De standaard deviatie geeft dus aan hoe risicovol de aanbieder heeft belegd of hoe risicovol de aanbieder op dit moment belegt.

Er zijn verschillende manieren om de standaard deviatie te berekenen. Wij gebruiken in principe de 3-jaars standaard deviatie. Het kan voorkomen dat we de 3-jaars standaard deviatie niet weten. In dat geval nemen we de standaard deviatie over een langere periode. Of we berekenen de standaard deviatie op basis van de formule die de AFM hiervoor heeft aanbevolen voor vermogensbeheerders. Als we die berekening ook niet kunnen maken, kunnen we de R/R-score niet berekenen.

Formule Risico Rendement score

Complexiteit

Hoe meer verschillende soorten beleggingen in een product zitten, hoe lastiger het is om te overzien wat er kan gebeuren met je geld. Er zijn geavanceerde computermodellen nodig om dit te kunnen volgen. Het is belangrijk dat je adviseur je goed kan uitleggen wat voor effect de verschillende onderdelen kunnen hebben op je belegde geld.

Om te beoordelen hoe ‘complex’ een product is, hebben we onderzocht in hoeverre een aanbieder mag beleggen in verschillende type beleggingen. Oftewel, wat spreekt een aanbieder van te voren met jou af over waarín de aanbieder je geld mag beleggen. Mag de aanbieder bijvoorbeeld beleggen in derivaten? Hierdoor kan je belegde geld namelijk extra in waarde dalen of stijgen als een bepaald aandeel waarin je belegt stijgt, of daalt. Let wel, de ‘complexiteit’ zegt niets over het risico dat je met de belegging loopt.

complexiteit-11. De aanbieder kan alleen beleggen in aandelen en/of obligaties.

complexiteit-22. De aanbieder kan verder ook beleggen in vastgoed en/of aandelen/obligaties van niet-beursgenoteerde bedrijven (ook wel private equity genoemd).

complexiteit-33. De aanbieder kan verder ook beleggen (direct of indirect) in derivaten of in producten die via derivaten een blootstelling hebben aan bepaalde aandelen/ obligaties (zoals synthetische trackers).

Met het aangeven van ‘complexiteit’ willen we je inzicht geven in een product. Hoe complexer een product, hoe meer kennis je moet hebben om een product goed te begrijpen. Het zegt niets over het risico. Het zegt ook niets over de kennis van de aanbieder van beleggen.