Welk risicoprofiel past bij jou?

Beleggen  gaat niet zonder risico. Maar wat betekent dat nu? Hoeveel risico moet je accepteren voor hoeveel rendement?

Verreweg de meeste banken en vermogensbeheerders hanteren 5 risicoprofielen. Een risicoprofiel geeft aan welk rendement je kunt verwachten en hoeveel risico je daarbij moet accepteren. Wie een ‘hoog’ rendement wil, accepteert de kans op een ‘groot’ verlies.

Bepaal in 3 stappen jouw risicoprofiel.

Stap 1: Wat is je doel?

Je kunt uiteraard meerdere doelen hebben. Elk ‘potje’ geld dat je voor een bepaald doel reserveert, kan een ander risicoprofiel hebben. Bepaal voor elk doel je risicoprofiel.

Stap 2: Hoeveel rendement en risico accepteer je?

Kies je looptijd, doelbedrag, startbedrag, jaarlijkse inleg. Pas het rendement of inflatiecijfer aan.

Periode

Doelbedrag

Startbedrag

Jaarlijkse inleg

Rendement

Inflatie

Stap 3: Welk type advies past bij jou?

Bekijk hier welk type advies bij je past.