Zet duurzaam de trend in rendement?

Duurzaam beleggen is een begrip dat vele betekenissen heeft. De ene aanbieder is bijvoorbeeld ‘strenger’ in de leer dan de ander. Maar hoe presteert duurzaam nu op het gebied van rendement?

Voor de analyse naar de resultaten van duurzame beleggingsoplossingen over 2017 zijn we uitgegaan van het predikaat dat een aanbieder zélf aan zijn beleggingsoplossing geeft. Advies-Check heeft niet beoordeeld of de onderliggende beleggingen daadwerkelijk voldoen aan criteria op het gebied van mens, milieu en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Van de onderzochte 263 beleggingsoplossingen zijn 31 portefeuilles volgens de aanbieder ‘duurzaam’. Deze portefeuilles worden beheerd door 5 aanbieders:

  • ABN AMRO (beheer)
  • ASN (beheer en execution-only)
  • ING (beheer)
  • NNEK (beheer)
  • Rabobank (beheer)

De rendementen van duurzaam beleggen blijken nauwelijks te verschillen van oplossingen die niet per se voldoen aan duurzaamheidscriteria. In de oplossingen met een ‘gemiddeld risico’ is een lichte voorsprong waar te nemen. In de overige profielen is het effect heel licht negatiever.