Wat financieel adviseurs ons vragen…

Advies-Check is bedoeld voor financieel adviseurs, financieel planners, accountants en andere adviseurs die betrokken zijn bij advies over de financiën van consumenten.

Je krijgt als financieel adviseur bij ons informatie over meer dan 200 beleggingsoplossingen van banken, vermogensbeheerders en verzekeraars. Met onze vergelijkingstool vind je de beste oplossing voor je klant.

Daarnaast helpen we je met tips en wetenswaardigheden om jouw gesprek met een klant over vermogensopbouw beter te faciliteren. We zijn er namelijk van overtuigd dat vermogensadvies van toegevoegde waarde is voor jou als adviseur én voor je klant.

Onze informatie is bedoeld als startpunt en is uitdrukkelijk geen advies en geen uitnodiging om te gaan beleggen.

Advies-Check geeft je een overzicht van mogelijkheden die je hebt als jij als adviseur én als je klant niet actief bezig wil zijn met beleggen. Meer dan 40 financiële aanbieders bieden namelijk standaard beleggingsoplossingen. Al deze oplossingen zijn samengesteld voor een bepaald risicoprofiel. Het is daarom belangrijk dat je weet hoeveel risico je klant kan en wil lopen.

We zien onze informatie als de basis van je oriëntatie. We hebben geen relatie met de aanbieders die we tonen op onze website. Als je een passende beleggingsoplossing voor je klant hebt gevonden, zal jij of je klant zelf het contact moeten leggen met de betreffende financiële aanbieder.

Staar je niet blind op rendement. Dat is natuurlijk belangrijk, maar belangrijker is dat het rendement past bij de risico’s die je klant kan en wil lopen. Wil je klant weinig risico lopen met beleggen? Dan is het belangrijk dat je beleggingsoplossingen selecteert die een laag risiconiveau hebben. We hebben hiervoor een risico-indeling gemaakt. Klik hier voor meer informatie over onze risico-indeling.

Vergelijk dus allereerst op basis van het risico-niveau dat bij je klant past.

Vervolgens kun je kijken naar het rendement en naar de Risico/Rendement-score. Die score geeft aan hoe optimaal het rendement is geweest ten opzichte van het risico dat de aanbieder daarbij heeft gelopen. Hoe hoger de score, hoe beter de prestaties.

Uiteraard zijn ook de kosten van belang. Die moeten allereerst worden goedgemaakt om überhaupt rendement te halen.

En let verder op de complexiteit van een product. Hoe meer verschillende (soorten) beleggingen een product bevat, hoe complexer en hoe meer kennis de aanbieder moet hebben. Complexiteit zegt overigens niet direct iets over het risico van een product.

Tegenover elk rendement staat een bepaald risico. Het hoogste rendement is zeker niet altijd het beste. As je klant weinig risico wil lopen, dan kijk je naar de rendementen die behaald zijn in het risiconiveau dat bij je klant past.

Maar let op! Ook binnen het risiconiveau dat bij je klant past, is het hoogste rendement niet altijd het beste. Het risiconiveau bevat een bepaalde ‘bandbreedte’ qua risico. Als je aanbieder voortdurend belegt tegen het maximum van de bandbreedte, kan daar wellicht een hoger rendement tegenover staan. Een andere aanbieder weet wellicht een net zo hoog of iets lager rendement te halen, tegen het risico dat zich vlakbij het minimum van jouw bandbreedte bevindt. Je kunt dan kijken naar de Risico/Rendement-score. Hoe hoger de R/R-score, hoe beter de prestatie is geweest.

Let op risico

Iedereen wil graag een hoog rendement. Maar rendement komt niet zonder risico. Vergelijk daarom alleen producten met het risico dat passend is.

Let op rendement over meerdere jaren

Vervolgens kun je kijken welk product het hoogst rendement heeft behaald. Let hierbij of dit rendement over de jaren heen constant is gebleken. Let dus niet alleen op het rendement over 1 jaar, maar ook op 3 jaar en 5 jaar als dat rendement beschikbaar is. Klik hier voor de formule die we gebruiken.

Let op de R/R-score

Of kijk naar de R/R-score. Dit is een score voor de verhouding tussen Risico en Rendement. Hoe hoger het cijfer, hoe beter het product erin is geslaagd om een hoger rendement te halen bij hetzelfde risico. Klik hier voor de formule die we gebruiken.

Let op de kosten

Maar rendement zegt niet alles! Het zegt alleen iets over het verleden. Voor de toekomst kun je ook kijken naar de kosten. Die beïnvloeden namelijk direct het rendement.

Let op de complexiteit

Let ook op de complexiteit van een product. Hoe meer verschillende (soorten) beleggingen een product bevat, hoe complexer een product en hoe meer kennis de aanbieder moet hebben om het product te adviseren. Complexiteit zegt niet direct iets over het risico van een product. Vergelijk het maar eens met een gezinsauto en een Formule-1 wagen. Als beide auto’s 30 km per uur rijden, lijken de risico’s gelijk. Maar een ‘gewone’ bestuurder laat je liever niet in een Formule-1-wagen rijden. Want wat als hij op de verkeerde knoppen drukt…? Klik hier voor de manier waarop we complexiteit hebben geformuleerd.

Let op het type beleggingen

En kijk ook eens naar het type beleggingen waarin wordt belegd. Beleg je via de aangeboden beleggingsoplossing rechtstreeks in aandelen en obligaties? Of beleg je in fondsen of trackers, die vervolgens weer in aandelen en obligaties beleggen. Dit kan invloed hebben op je kosten. Ook de vraag of je in fondsen of trackers belegt kan van belang zijn voor de kosten.

In ons overzicht met kant-en-klare beleggingsoplossingen vind je oplossingen die aangeboden worden op basis van execution-only en op basis van vermogensbeheer.

Bij beleggingsoplossingen op basis van execution-only is het de verantwoordelijkheid van je klant dat de gekozen beleggingsoplossing past bij het risicoprofiel van je klant. Als je een AFM-vergunning hebt, kun je je klant hierbij helpen.

Bij beleggingsoplossingen op basis van vermogensbeheer is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de beleggingsoplossing past bij het risicoprofiel van je klant. Je hoeft geen AFM-vergunning te hebben om je klant te begeleiden naar een vermogensbeheeroplossing.

In ons overzicht tonen we de Vergelijkende Kosten Maatstaf, ook wel Total Cost of Ownership genoemd. Dit zijn de kosten die je jaarlijks direct of indirect betaalt als je geld hebt belegd in een bepaalde beleggingsoplossing. Helaas zijn dit niet álle kosten. Bovendien is de Vergelijkende Kosten Maatstaf slechts een inschatting. Over het algemeen kan pas achteraf worden bekeken hoeveel een klant direct of indirect daadwerkelijk heeft betaald.

Veel beleggingsoplossingen beleggen in beleggingsfondsen. Vooraf is bijvoorbeeld niet aan te geven hoeveel transacties een fondsbeheerder doet. Daardoor zijn ook de transactiekosten die een fonds zal maken, onbekend.

Onze ‘kosten per jaar’ zijn dus slechts een indicatie.

Wij ontvangen de gegevens over de beleggingsoplossingen direct van de aanbieder óf we zoeken de informatie op in andere bronnen, zoals de website van de aanbieder.

Helaas werken niet álle aanbieders mee en maken ook niet alle aanbieders de informatie over hun beleggingsfondsen publiekelijk toegankelijk. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld niet het risico van beleggingsoplossingen berekenen. Je ziet dan bij een beleggingsoplossing ‘onbekend risico’ staan.

We doen ons uiterste best om de informatie wél toegankelijk te maken en spreken daarom veel met financiële partijen. We vinden dat financieel adviseurs en hun klanten recht op hebben op volledige informatie voordat een beleggingsoplossing wordt overwogen.

Wij kunnen je niet garanderen dat onze informatie 100% correct is. Uiteraard proberen we dit te toetsen waar mogelijk, maar we gaan in beginsel uit van de informatie die een aanbieder ons geeft.

We actualiseren na afloop van elk kwartaal alle data.