Wat kan je klant doen om minder vermogensbelasting te betalen? Robeco legt uit.

Robeco heeft de gesponsorde tekst hieronder opgesteld om jou en je klanten tips te geven die je helpen bij financiële beslissingen:

 

Wat kan ik doen om minder vermogensbelasting te betalen?

Als u minder vermogensbelasting wilt betalen, kunt u kijken of u de omvang van het vermogen waarover u de heffing betaalt kunt verkleinen.

 

Hoe betaal ik minder vermogensbelasting?

Het Nederlandse belastingstelsel is opgebouwd uit drie verschillende delen, die ook wel boxen worden genoemd. De vermogensrendementsheffing wordt geheven over bezittingen in Box 3, zoals spaargeld, beleggingen en een tweede huis. De meest eenvoudige manier om minder vermogensbelasting te betalen is door de omvang van het vermogen in Box 3 te verlagen. U kunt bijvoorbeeld geld schenken aan de (klein)kinderen of aflossen op een (hypotheek)lening. Daarbij is het zaak om goed te kijken naar de fiscale consequenties, aangezien een daling van de hypotheekschuld ertoe kan leiden dat u minder voordeel heeft van de hypotheekrenteaftrek.

 

Moet ik belasting betalen over buitenlandse bezittingen, zoals aandelen of een vakantiehuis?

De belastingdienst heeft ervoor gekozen om belasting te heffen over een fictief rendement van 4% over het vermogen, in plaats van over het rendement dat daadwerkelijk is behaald. Een gevolg van deze keuze is dat u als Nederlandse belastingplichtige ook vermogensrendementsheffing moet betalen over buitenlandse bezittingen zoals aandelen of een tweede woning.

 

Hoe haal ik een rendement dat minstens gelijk is aan het fictief rendement?

Het huidige systeem met een heffing van 30% over een fictief rendement van 4% over de rendementsgrondslag is ingevoerd in 2001. Op dat moment lag het rendement op Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar op circa 6%. Begin 2017 is dat slechts 0,5% en de spaarrente ligt zelfs nog lager. De enige manier om uitzicht te krijgen op een hoger rendement dan de spaarrente is door het nemen van enig risico. Dat kan bijvoorbeeld door te gaan beleggen. Over de afgelopen twintig jaar (1996 tot 2016) komt het gemiddelde rendement op een aandelenbelegging op 8,2%, terwijl dat voor een spaarrekening 2,8% is. Aan beleggen zijn kosten verbonden en u loopt het risico dat (een deel) van de inleg verloren gaat. De rendementen van sparen en beleggen door de jaren heen kunt u vergelijken in een speciale tool van Robeco. In het verleden behaalde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst.

 

Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.