Rekentool aangepast aan belastingregels 2018

Op 1 januari 2018 is de vermogensrendementsheffing opnieuw aangepast. De belasting op het inkomen uit vermogen sluit daarmee dichter aan bij het werkelijke rendement. De rekentool van Advies-Check waarmee heel eenvoudig de eindwaarde van een bedrag kan worden berekend op basis van verwacht rendement, inflatie en vermogensbelasting is aangepast aan de nieuwe cijfers.

In 2017 was de structuur van de belasting vorig jaar al wezenlijk veranderd door de grondslag voor de belasting te verdelen over een spaardeel en een beleggingsdeel. Dit jaar is voor het fictieve rendement over spaardeel uitgegaan van actuelere cijfers. Het forfaitair rendement over sparen is niet langer 1,63%, maar iets realistischer: 0,36%. De 30% inkomstenbelasting over het berekende fictieve rendement is onveranderd.

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige in 2018 recht op een heffingvrij vermogen van € 30.000 (dit was in 2017 € 25.000).

Het verschil tussen de vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018:

 

De rekentool van Advies-Check is aangepast aan de nieuwe belastingregels. Ook het inflatiecijfer waarmee kan worden gerekend, is door de iets opgelopen inflatie gewijzigd. Deze is verhoogd naar 1,5% (was 1,3%).