Aandacht voor vermogensopbouw helpt klant én adviseur

Hoeveel financieel adviseurs beraden zich nu werkelijk op de toekomst van hun adviespraktijk? Dat dat nodig lijkt, volgt uit een recent rapport van twee adviesbureaus die een 20% daling van het aantal financieel adviseurs voorspellen voor de komende 4 jaar. En trendwatcher Marcel Bullinga voorziet zelfs dat in 2030 helemaal geen menselijke adviseurs meer nodig zijn. Robot-adviseurs nemen de boel over.

Veranderend speelveld
Wat kunnen financieel adviseurs met deze prognoses? Het speelveld verandert immers continu. Wetten en regels worden voortdurend aangescherpt. De digitalisering is niet te stuiten. Steeds meer informatie is direct voor consumenten beschikbaar. De zoektocht naar een financieel product start op internet. En eindigt niet meer bij een financieel adviseur. Mensen doen meer en meer zelf.

De enige houvast die financieel adviseurs hebben is dat er behoefte blijft aan financieel advies. Ondanks het geringe vertrouwen in de sector. Ondanks alle digitaal beschikbare informatie. En ondanks de weerstand tegen het betalen voor advies. Door de terugtredende overheid moeten mensen immers niet alleen fysiek maar ook financieel zelfredzamer moeten worden. Dat vraagt om voortdurende aandacht voor de eigen financiële gezondheid. Dat vergt tijd, kennis en kunde.

Kansen voor adviseurs
Voor onafhankelijke financieel adviseurs biedt dit volop kansen. De financiële gezondheid van een klant is gebaat bij een frequente check-up. Laat de klant geen geld liggen? Is er ruimte voor meer financieel risico? Bouwt de klant voldoende vermogen op?

Juist die vragen blijven weleens onderbelicht. Het financieel adviesgesprek richt zich nog vooral op het afdekken van financiële risico’s en de advisering van producten rond life events als de koop van een huis. Daar is het verdienmodel van oudsher ook op ingericht. Daar worden dus kansen gemist. Want niet alleen het verdienmodel van de adviseur moet toekomstbestendiger worden, ook de financiële situatie van zijn klant.

Win-win
Met aandacht voor het vermogen van de klant snijdt het mes aan 2 kanten. Ieder mens heeft immers zijn eigen wensen en doelen. Dus ook zijn eigen vermogensbehoefte. Die is niet statisch, maar wijzigt geregeld. Een vastomlijnd plan volstaat dus niet. Géén plan ook niet. Een regelmatige financiële check-up houdt de vermogensopbouw beter in lijn met de vermogensbehoefte.

Daar kunnen verreweg de meeste mensen advies bij gebruiken. Een deel zal beseffen dat dat best wat mag kosten. Een ander deel gaat zelf op zoek naar een passende vermogensoplossing, al dan niet geholpen door online tools. Maar ook dan blijft er een schone taak weggelegd voor financieel adviseurs. Voor het geven van een second opinion of het duiden van de geautomatiseerd gegeven adviezen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op am.web.