Evaluatie 2017: Passief én Actief winnen het van Actief & Passief

Hoe hebben vermogensbeheerders en aanbieders van profieloplossingen het gedaan in 2017? Advies-Check zocht het uit. In meerdere artikelen geeft Advies-Check een weergave van verschillende analyses. In deel 2:  hoe deden actieve beleggers het ten opzichte van passieve beleggers?

Het lijkt een continue strijd te zijn: die tussen de aanhangers van actief beleggen en die van passief beleggen. En de laatste tijd bevindt zich daar nog een stroming tussen: beleggers die beide vormen omarmen en de meeste heil zien in een combinatie van actief en passief beleggen.

Van de 263 beleggingsoplossingen in het overzicht van Advies-Check belegt een minderheid van 105 uitsluitend passief in ETF’s. Maar van de overige 159 is een splitsing te maken tussen oplossingen waarbinnen uitsluitend actief wordt belegd, en waarbinnen een combinatie tussen actief en passief wordt gemaakt.

Puur kijkend naar het rendement over de afgelopen 5 jaar, laat juist deze laatste stroming wat minder rendement zien. Dat heeft vermoedelijk te maken met het hogere kostenniveau. Beleggingsoplossingen waarbinnen uitsluitend actief wordt belegd, wordt ook (of vooral) direct belegd in individuele aandelen en obligaties. Hierdoor is er wat minder spreiding in de portefeuille, maar kunnen de kosten relatief lager worden gehouden. Dit vertaalt zich in het rendement.

Kijkend naar de korte termijn, deed Actief en Actief & Passief het beter dan uitsluitend Passief. De extra kosten voor het gecombineerde beleggen werden ruimschoots goed gemaakt door het rendement.