Bert de Wolff

“Ik combineer levensdoelen van klanten met hun financiële mogelijkheden.”

Ervaringen van een financieel adviseur

bert_de_wolff_288Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Bert de Wolff, gelukkig getrouwd en de trotse vader van 2 dochters en een zoon.

In 2015 ben ik gestart met mijn eigen onderneming: AMeye Consult (www.ameyeconsult.nl). Een onafhankelijk financieel adviesbureau op het gebied van vermogensregie. Als vermogensplanner combineer ik levensdoelen van klanten met hun financiële mogelijkheden. De vakgebieden financiële planning en vermogensmanagement sluiten hierop naadloos aan en worden geïntegreerd aangeboden.

Wanneer ben je begonnen met vermogensadvisering?

Sinds 1993 hou ik me bezig met vermogensadvisering. In het begin als beurshandelaar op de Amsterdamse Effectenbeurs. Later ben ik me meer gaan richten op beleggingsadvisering en vermogensbeheer. Hierin heb ik de functies van senior vermogensadviseur en investment manager uitgeoefend bij MeesPierson, achtereenvolgend ABN Amro MeesPierson. In deze laatste functie was ik (mede)verantwoordelijk voor het aandelenmandaat en beheerde ik individuele mandaten van zeer vermogende relaties.

Hoe is de afgelopen jaren de markt/jouw werk veranderd?

De term private banking is nog meer een containerbegrip geworden. Voorheen was het voor de (groot)banken nog een lucratieve business doordat zij nog retourprovisies kregen van de fondsaanbieders. De instapgrens voor private banking wordt steeds verder verlaagd met als gevolg dat relatiebeheerders nog meer klanten moeten bedienen waardoor zij niet meer in staat zijn proactief te adviseren. Tegelijkertijd gaan de banken verder met reorganiseren en automatiseren vanuit een productgerichte organisatie in plaats van een dienstverlenende. Financiële software is verder verbeterd en toegankelijker geworden. Dit geeft mij de gelegenheid meer tijd en ruimte te geven aan de wensen en financiële behoeften van mijn klanten.

|  “Ik combineer financiële planning met vermogensmanagement.”  |

Wat zou je graag anders zien in je vak?

Ik pleit voor een maatschappelijk geaccepteerd alternatief voor bankieren en ik weet dat ik daarin niet de enige ben. Consumenten moeten zich meer bewust worden dat zij het best gebaat zijn bij onafhankelijk financieel advies en dat dit wat kost. De grondslag van de beloning voor de financieel adviseur moet de geleverde prestatie zijn en niet de omvang van het (te beleggen) vermogen.

Daarnaast dient er een betere inzage te zijn in de door de beleggingsindustrie gehanteerde verwachte rendementen van de verschillende beleggingscategorieën. Hierdoor kunnen beleggers betere keuzes maken en hun verwachtingen beter managen. Bovendien dient bij het bepalen van de vermogensrendementsheffing het fictieve rendement vervangen te worden door het daadwerkelijke behaalde rendement.

|  “Ik geloof niet in een verdienmodel op basis van een procentuele vergoeding”  |

Welke vragen krijg je het meest van je klanten?

  • – Hoe haal ik een hoger rendement dan de huidige spaarrekening?
  • – Hoe zit het nou met mijn pensioen en wat kan ik daar aan doen?
  • – Hoe en wanneer kan ik het beste schenken aan mijn kinderen?
  • – Kan ik beter zelf gaan beleggen of is het beter dit uit te besteden?

Hoe onderscheid je je van de concurrentie?

Ik werk alleen op declaratiebasis (uurtarief) en geloof niet in een verdienmodel op basis van een procentuele vergoeding. Ik zie dat klanten met een vermogen van een paar ton dezelfde soort vermogensvraagstukken hebben als bijvoorbeeld een cliënt van een miljoen. Daarnaast kunnen zij via mij beleggen zonder dat dit tot extra kosten leidt.