Beleggen of sparen? Tips voor twijfelaars

“Zal ik beleggen?” Het is een vraag die velen stellen. De rente is immers zó laag. Sparen levert niets meer op. Maar wat is het alternatief? Beleggen wellicht? Maar waar begin je? En hoe?
Mensen uit mijn omgeving stappen wel vaker op me af. “Jij doet iets met beleggen, toch? Wat moet ik doen?” Mijn eerste reactie is altijd dat ik geen beleggingsadviseur ben. Maar enkele handvatten kan ik wel degelijk geven.

Hoeveel geld moet ik hebben om te kunnen beleggen?

Stap 1: Bepaal met hoeveel geld je wilt beleggen
Het eerste dat je je moet afvragen is of je wel voldoende geld hebt om te beleggen. Beleggen is iets voor de langere termijn. Je moet niet beleggen met het geld dat je nodig hebt voor mogelijke tegenvallers, zoals een autoreparatie of een nieuwe wasmachine. Via de site van het Nibud reken je heel makkelijk uit hoeveel je als buffer moet aanhouden.

Stap 2: Bepaal hoeveel je tijd je eraan wilt besteden
Het tweede dat je je moet afvragen is hoeveel tijd je erin wilt steken. Beleggen in aandelen en obligaties kost aandacht. Maar je kunt het beleggen ook uitbesteden. Helemaal of deels.

Hoe kan ik beleggen als ik weinig tijd heb?

Laten beleggen met vermogensbeheer
Als je het beleggen volledig uitbesteedt, kies je voor vermogensbeheer. Elke bank heeft wel een aanbod voor je, hoeveel (of hoe weinig) geld je ook hebt. Het verschil zit in de persoonlijke aandacht. Die wordt meestal groter naarmate het om meer vermogen gaat. Bij meer vermogen, meer maatwerk. Maar daar hangt meestal ook een prijskaartje aan…

Je kunt ook kiezen voor een onafhankelijke vermogensbeheerder. Hierbij telt vaak wel de omvang van je vermogen. Ook hier geldt: meer vermogen betekent meer maatwerk.

Het voordeel van vermogensbeheer is dat je niet zelf in de gaten hoeft te houden of het geld dat je inlegt ook daadwerkelijk wordt belegd op een manier die past bij jouw persoonlijke situatie.

Laten beleggen met beleggingsfondsen
Je kunt ook kiezen voor ‘gemaksfondsen’. Verschillende financiële partijen bieden beleggingsfondsen aan, die specifiek zijn samengesteld voor een bepaald risicoprofiel. Je moet dan wél goed weten wat jouw risicoprofiel is. Een onafhankelijk adviseur kan je daarbij altijd helpen.

Hoe kan Advies-Check mij helpen?

Wat vind je op de site van Advies-Check?
Bij Advies-Check hebben we ervoor gekozen om zowel vermogensbeheeroplossingen als gemaksfondsen met elkaar te vergelijken. Dat lijkt misschien niet helemaal eerlijk. Maar in de vergelijking kiezen we voor de vermogensbeheeroplossingen die ‘gestandaardiseerd’ zijn en weinig maatwerk bevatten. En dan is de manier waarop je geld wordt belegd, niet veel anders dan bij gemaksfondsen. Het verschil zit ‘em in de manier waarop omgegaan wordt met je risicoprofiel.

Bij vermogensbeheer heeft jouw bank of vermogensbeheerder de verantwoordelijkheid om je risicoprofiel goed op te stellen en te zorgen dat er wordt belegd op een manier die bij jouw profiel past. Bij gemaksfondsen ben je daar zelf voor verantwoordelijk. Kun je dat aan? Dan heb je (nog) meer mogelijkheden. En kun je die op Advies-Check.nl goed met elkaar vergelijken!

Esther Waal
Mede-oprichter Advies-Check

 

Wat wil je nu werkelijk met je geld?

Het lijkt zo simpel: sparen of beleggen ‘voor later’. Maar dat ‘later’ valt vaak uiteen in verschillende ‘wensen’. Een aanvulling op pensioen, een mooie reis, eerder stoppen met werken. Hoe kun je daar nu goed mee omgaan?

Het vertrekpunt van het bereiken van je wensen voor later, is uiteraard je huidige spaar- of beleggingspotje. En de mate waarin je dit potje kunt laten groeien op basis van je inkomen. Vervolgens is het zaak om je wensen te prioritiseren. En dat kan betekenen dat je het geldpotje dat je voor ogen hebt voor de ene wens wat beter wilt beveiligen, dan het andere potje. Of anders gezegd, met het ene potje durf je wellicht wat meer risico te nemen, dan met het andere. Wellicht heb je wel 5 verschillende potjes waarmee je in 5 verschillende gradaties risico’s durft te nemen. Helemaal niet gek om dan ook 5 verschillende rekeningen te openen.

 

 

 

 

Steeds minder vermogensbeheerders actief

Het aantal vermogensbeheerders dat nu nog wereldwijd actief is, zal volgens KPMG over 15 jaar zijn gehalveerd. Dat komt onder meer door nieuwe technologieën. Ook door het toenemend gebruik van internet doet de klant steeds meer zelf. Online tools helpen vermogensbeheerders efficiënter te zijn, maar zorgen ook voor minder werk.

Einde aan de procentuele beheervergoeding?

Sinds de invoering van het provisieverbod voor het adviseren van beleggingsfondsen worstelen banken met hun verdienmodel. Banken brengen sinds 1 januari 2014 de kosten van het advies direct bij de klant in rekening. Dit maakt de kosten inzichtelijk maar optisch ook hoger. Banken hebben een uitweg gevonden door standaard totaal-oplossingen te bieden voor relatief lagere kosten. Voor grotere vermogens is er het maatwerk-advies. Is de procentuele vergoeding die hieraan hangt, nog wel langer houdbaar?

Juist bij grotere vermogens kan een procentuele beheervergoeding flink in de papieren lopen. Voorheen waren de kosten minder zichtbaar door de versleuteling in de managementfee van de beleggingsfondsen die geadviseerd werden. De bank ontving vóór 2014 een percentage van de fondsaanbieder van deze managementfee. Nu de kosten direct op het conto van de klant komen, vragen velen zich af waarom de kosten gebaseerd moeten zijn op de waarde van het vermogen. Is een uurtarief niet reëler?

Geen enkele bank wil hier nog aan. Zoetjesaan schuiven wel steeds meer onafhankelijke adviseurs deze weg op. De vraag is dan wel gerechtvaardigd of er dan voldoende prikkel is om meer rendement uit het vermogen te halen. Immers, bij een procentuele vergoeding heeft ook de adviseur belang bij het vermeerderen van het vermogen. Zeker als dat nog gekoppeld is aan een performance-vergoeding. Een combinatie van de twee kostencomponenten lijkt daarom het meest logisch.