Passief beleggen wint steeds meer terrein. Hoe presteren beleggingsoplossingen die alleen trackers bevatten?

De opmars van passief beleggen lijkt onstuitbaar. Dit jaar ging meer geld naar indextrackers dan naar traditionele ‘actieve’ beleggingsfondsen. Inmiddels is zo’n 20% van de AEX in handen van passieve beleggers. In de VS is het percentage passief zelfs 30%. De groei is niet alleen afkomstig van beleggers die switchen van actief naar passief. Er komen ook steeds meer kant-en-klare beleggingsoplossingen die volledig bestaan uit indextrackers. Advies-Check bekeek hun resultaten.

Van de in totaal 44 financiële aanbieders die door Advies-Check worden vergeleken, hebben 16 aanbieders beleggingsoplossingen met uitsluitend indextrackers. De beleggingsoplossingen verschillen flink van elkaar. Allereerst op het gebied van type dienstverlening. Zo zijn er oplossingen die aangeboden worden op basis van execution-only en op basis van vermogensbeheer.

Execution-only versus vermogensbeheer

Alle oplossingen die opgenomen zijn in het overzicht van Advies-Check zijn samengesteld voor een bepaald risicoprofiel. De vraag of het betreffende risicoprofiel bij de klant past is bij de één onderdeel van de dienstverlening (vermogensbeheer) en bij de ander de verantwoordelijkheid van de klant (execution-only). Beleggingsoplossingen op basis van execution-only worden ook wel ‘profielfondsen’ genoemd en kunnen  dus tegenwoordig ook volledig bestaan uit indextrackers.

Beleggingsoplossingen met trackers gemiddeld goedkoper dan ‘traditionele’ oplossingen

Het verschil in dienstverlening (execution-only versus vermogensbeheer) is ook de basis van het verschil in kosten. Bij de oplossingen die via vermogensbeheer worden aangeboden, liggen de kosten gemiddeld hoger: 1,19% kosten per jaar bij beheer tegen 0,85% bij execution-only. Vergelijk dat eens met de kosten van beleggingsoplossingen die met traditionele beleggingsfondsen werken (eventueel in combinatie met trackers): 1,38% kosten per jaar gemiddeld bij beheer tegen 0,96% bij execution-only.

Beleggingsoplossingen met trackers laten over de jaren 2013-2015 gemiddeld iets lager rendement zien dan ‘traditionele’ oplossingen

Maar liefst 5 van de 16 aanbieders zijn recent begonnen met de beleggingsoplossingen op basis van passief beleggen. Hiervan zijn nog geen langjarige rendementscijfers bekend. Van de overgebleven oplossingen is het netto gemiddelde 3-jaars rendement in het gemiddelde risico (met een standaard deviatie tussen 5% en 10%) 5,94% bij beheer tegen 6,68% bij execution-only. Vergeleken met de rendementen van traditionele beleggingsoplossingen zien we een netto gemiddeld rendement op 3-jaars basis van 6,16% bij beheeroplossingen en 8,67% bij execution-only.

Hoe presteren ze dit jaar?

Voor 2016 presteren de beleggingsoplossingen met uitsluitend trackers netto iets beter dan de traditionele oplossingen: 3,42% gemiddeld versus 2,54%. De nieuwkomers doen het dus goed! Als we opnieuw kijken naar de verschillen tussen beheer en execution-only zien we opnieuw dat execution-only oplossingen beter presteren dan beheeroplossingen.  Beheeroplossingen renderen na kosten gemiddeld dit jaar 2,75% versus 3,56% bij execution-only. Vergeleken met de ‘traditionele’ beleggingsfondsen zien we het volgende beeld na kosten: 1,81% voor beheeroplossingen versus 2,73% bij execution-only.

Conclusie

Trackers blijken volgens wetenschappelijk onderzoek beter te renderen dan actieve beleggingsfondsen. Logisch dat de producten ook hun weg vinden in kant-en-klare beleggingsproducten die samengesteld zijn voor bepaalde risicoprofielen. Er komen bovendien steeds meer oplossingen die volledig bestaan uit indextrackers. Het is vanwege hun recente opmars te vroeg om harde conclusies te trekken rondom de rendementen die ze laten zien.

Één conclusie kan wel worden getrokken: beleggingsoplossingen op basis van beheer kosten meer geld dan oplossingen op basis van execution-only. Als je als klant, eventueel geholpen door je financieel adviseur, weet welk risicoprofiel passend voor je is, ben je goedkoper uit als je kiest voor een profielfonds. Puur uitgaande van de laatste rendementscijfers, zou dat een profielfonds moeten zijn die volledig bestaat uit trackers.

 

Beleggingsoplossingen met uitsluitend trackers

In dit overzicht zie je de beleggingsoplossingen die voor 100% bestaan uit indextrackers en die samengesteld zijn voor een gemiddeld risicoprofiel met een standaard deviatie van 5% tot 10%. Sommige oplossingen in het overzicht kunnen qua risicoprofiel bij de 5% liggen en sommige bij de 10%.

Naam aanbiederNaam beleggingsoplossingKosten per jaarRendement 2011-2015Rendement 2013-2015Rendement 2016 (t/m 30-09)Type dienstverlening
BlackRockBlackRock MIPS Moderate D0,68%nvtnvt4,18%execution-only
BluBlu - Neutraal Profiel1,09%nvt7,28%5,25%vermogensbeheer
BluBlu - Defensief Profiel1,09%nvt5,27%5,26%vermogensbeheer
BrandNewDayBND Defensief0,64%5,19%5,48%4,65%execution-only
BrandNewDayBND Neutraal0,64%6,18%7,41%4,14%execution-only
Care IS VermogensbeheerCare IS - Risicoprofiel C1,43%4,69%5,13%3,02%vermogensbeheer
Care IS VermogensbeheerCare IS - Risicoprofiel D1,42%5,45%6,68%2,42%vermogensbeheer
DexxiDexxi - Defensief1,00%nvtnvtnvtvermogensbeheer
DexxiDexxi - Neutraal1,00%nvtnvtnvtvermogensbeheer
iBeleggeniBeleggen Profiel Blauw2,00%nvt3,60%2,59%vermogensbeheer
iBeleggeniBeleggen Profiel Geel2,00%nvt7,65%2,49%vermogensbeheer
iBeleggeniBeleggen Profiel Groen2,00%nvt5,99%2,40%vermogensbeheer
Index PeopleIndex People - Behoudend tot neutraal0,98%3,67%4,40%3,10%vermogensbeheer
Index PeopleIndex People - Neutraal0,99%5,62%5,70%3,40%vermogensbeheer
INGING Beleggen met Beheer - 'Index' - Defensief1,14%nvtnvt4,77%vermogensbeheer
Kaya CapitalKaya I0,87%3,63%4,10%3,08%execution-only
PritlePritle - Gebalanceerd0,71%nvtnvt3,02%vermogensbeheer
RobeinRobein Vermogensopbouw Neutraal0,55%nvt7,20%2,63%execution-only
SaxobankSaxoSelect - Behoudend1,11%nvtnvt3,44%execution-only
SaxobankSaxoSelect - Gematigd1,15%nvtnvt4,58%execution-only
Think ETF'sThink Total Market ETF Neutraal0,46%5,72%8,68%2,29%execution-only

 

Uitgangspunten voor de tabel hierboven:

opsommingstekenDe rendementen op 3 jaars basis hebben betrekking op de jaren 2013, 2014 en 2015. De rendementen op 5 jaars basis hebben betrekking op de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Het lopende jaar wordt dus niet meegenomen.

opsommingstekenDe beleggingsoplossingen van BlackRock en Think ETF’s zijn niet rechtstreeks aan te schaffen bij deze partijen. Hiervoor moet een klant een beleggingsrekeningen openen bij een bank of broker. Voor de jaarlijkse kosten zijn we uitgegaan van de kosten van de beleggingsoplossing zelf plús de kosten van het aanhouden van de beleggingsoplossing bij een bank of broker. We hebben deze gesteld op 0,15% per jaar. We hebben daarom 0,15% extra aan kosten gerekend voor de kolom ‘Kosten per jaar’. LET OP: Deze 0,15% extra kosten zijn niet meegenomen in de berekening van de rendementen!

opsommingstekenVoor de beleggingsoplossingen van BrandNewDay en Robein betaalt een klant 0,5% eenmalige aankoopkosten. We hebben deze aankoopkosten verdisconteerd in de jaarlijkse kosten. We zijn ervan uitgegaan dat een klant de beleggingsoplossingen voor een periode van 5 jaar aanhoudt. We hebben daarom 0,1% extra aan kosten gerekend voor de kolom ‘Kosten per jaar’. LET OP: Deze 0,1% extra kosten zijn niet meegenomen in de berekening van de rendementen!