Nieuw bij Advies-Check: Rekentool

De website van Advies-Check is uitgebreid met een rekentool. Met de tool kun je snel en eenvoudig zien wat een inleg oplevert bij een bepaald rendement, rekeninghoudend met inflatie en vermogensbelasting.

De tool is bedoeld voor financieel adviseurs die in gesprek met hun klanten snel een schets willen geven van het mogelijke rendement van beleggen tegenover het rendement van sparen.

rekentool
Uitgangspunten voor de rekentool

Voor de rekentool is uitgegaan van een aantal variabelen en vaste gegevens.

Vermogensbelasting

In de achterliggende formule zijn de uitgangspunten voor de vermogensbelasting zoals die vanaf volgende jaar geldt, opgenomen. We indexeren de vrijstellingsbedragen hierbij niet. Dat betekent dat we in de grafiek het vrijstellingsbedrag ook over 15 jaar nog stellen op 25.000 euro.

vermogensbelasting-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarrente

De spaarrente is in de formule gesteld op 0,70%. Dat is fors hoger dan de grootbanken op dit moment rekenen. Het is wel het gemiddelde van de 10 aanbieders met de hoogste rente voor vrij opneembare spaarrekeningen.

Inflatie

Voor de achterliggende formule van de rekentool is een inflatiecijfer opgenomen van 1,1%. Dit inflatiecijfer is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Plan Bureau. Zie het rapport van het CPB.

Vergelijk met in het verleden gerealiseerde beleggingsrendementen van de verschillende risicoprofielen

Je weet dat rendementen uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. Toch is het aardig om deze rendementen te vergelijken met de huidige spaarrente. Je kunt daarom met onze rekentool de eindwaarde van de inleg van je klant vergelijken met de eindwaarde op basis van het gemiddelde 3 jaars-rendement van de beleggingsoplossingen die door ons zijn ingedeeld in een bepaald risicoprofiel. Wat hierbij opvalt is dat het gemiddelde 3-jaars beleggingsrendement voor het ‘zeer veel risico’-profiel lager is dan het gemiddelde 3-jaars beleggingsrendement voor het ‘veel risico’-profiel. Dit volgt daadwerkelijk uit de prestaties van de oplossingen die we in onze database hebben staan. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat het aantal oplossingen in het ‘zeer veel risico’-profiel gering is.