Tips voor het gebruik van de vergelijkingstool van Advies-Check

Tip 1: Kijk naar de vorm van dienstverlening: execution-only of vermogensbeheer

Als je het met een klant over hypotheken of pensioenmogelijkheden hebt, is het een kleine stap om ook zijn vermogen in het gesprek te betrekken. Je bent toch al met je klant over de lange termijn en financiële doelen aan het praten. Of je klant met zijn vermogen zou kunnen beleggen, hangt uiteraard af van zijn financiële situatie en risicobereidheid. Maar áls beleggen een optie is, dan kun je met je klant praten over de vorm: beleggen op basis van vermogensbeheer of heeft je klant voldoende vertrouwen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de keuze van zijn risicoprofiel en de beleggingsoplossing die daarbij past. In het overzicht op onze site zie je in de kolom ‘type dienstverlening’ of een aanbieder de beleggingsoplossing alleen samenstelt voor een risicoprofiel of dat de aanbieder ook zorgdraagt voor de overeenstemming van zijn beleggingsoplossing met het risicoprofiel van je klant. Dat is het verschil tussen ‘execution-only’ (ofwel ‘zonder advies’) en ‘beheer’. Dit is ook van belang bij de vraag in hoeverre jij als adviseur je comfortabel voelt bij het selecteren van passende oplossingen voor je klant.

 

Tip 2: Maak gebruik van onze rekentool

Zoals je weet zijn consumenten niet altijd de beste beslissers als het om geld gaat. Jouw rol als adviseur is daarom belangrijk. Jij kunt in het gesprek aanvoelen wat een klant wil bereiken, wat zijn of haar doelen zijn. Om te kijken of deze haalbaar zijn, kun je via de rekentool op onze site berekenen wat de opgebouwde waarde kan zijn over een gekozen periode, rekeninghoudend met inflatie en de (nieuwe) vermogensbelasting. Je kunt dit vergelijken met de rendementen die in de afgelopen jaren gemiddeld met beleggen zijn behaald per risicoprofiel (op basis van de beleggingsoplossingen die we in onze database hebben). Zoals je weet geven rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar het helpt je wellicht wel om de kansen die beleggen biedt op waarde in te schatten.

 

Tip 3: Kijk naar de risico/rendement-score

Het is heel verleidelijk om alleen naar rendement of kosten te kijken. Maar kijk ook eens naar de risico/rendement score. Deze score helpt je om te zien in hoeverre de aanbieder bij een bepaald risico een hoog rendement heeft weten te behalen. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestatie van de aanbieder. Om de scores te vergelijken, kijk je alleen naar oplossingen met hetzelfde risicoprofiel.