Wat waren de risico-rendement-resultaten in het 1e kwartaal van 2017?

Alle aandacht bij het beoordelen van beleggingsresultaten gaat altijd uit naar het beleggingsrendement. Veel interessanter is de vraag hoe er door banken en vermogensbeheerders is gepresteerd afhankelijk van het risico dat is genomen. Oftewel: welke bank of vermogensbeheerder heeft het beste resultaat gehaald naar risico/rendementsverhouding?

LET OP: Eén kanttekening moet wel worden gemaakt bij de top3-lijstjes van de drie genoemde risicoprofielen. We hebben de rendementen van het eerste kwartaal gedeeld door de gerealiseerde standaarddeviatie over de afgelopen 3 jaar. Dit duidt dus niet direct op het risico dat is genomen in het 1e kwartaal bij het behalen van het rendement.

Voor het beoordelen van de prestaties van de verschillende beleggingsoplossingen kun je kijken naar de R/R-score. Dit is de score op de risico/rendementsverhouding over de afgelopen 3 jaar. We kijken hierbij naar het meetkundig rendement over de afgelopen 3 jaar en delen die door de gerealiseerde standaarddeviatie. In ons overzicht met beleggingsoplossingen vind je de Risico/Rendementsverhouding in de kolom R/R-score (als je bent ingelogd).