Stopzetting vermogensbeheer door SNS markeert manco stringente wettelijke beleggersbescherming

SNS stopt met online vermogensbeheer via de SNS-profielfondsen. In plaats daarvan introduceert SNS vanaf 19 mei SNS Doelbeleggen met duurzame profielfondsen. En met dienstverlening op basis van execution-only. Een opvallende move.

Terwijl steeds meer partijen overstappen op online vermogensbeheer, maakt SNS Bank juist een omkerende beweging. SNS is straks niet langer verantwoordelijk voor de beleggingen van de klant, dat wordt de klant zelf. Die hoeft de beleggingen weliswaar niet zélf te kiezen, maar wél zijn risicoprofiel.

SNS geeft aan dat het met vermogensbeheer stopt omdat klanten liever zelf zouden beslissen in welk profielfonds ze beleggen.

Dat is opmerkelijk.

Een paar jaar geleden was SNS Profielbeleggen ontwikkeld om klanten het gemak van vermogensbeheer te bieden. Uit onderzoek bleek namelijk dat verreweg de meeste klanten nauwelijks naar hun beleggingen om keken. Eens gekozen, altijd gekozen, oftewel buy&hold. Met vermogensbeheer zou SNS in de gaten houden of de beleggingen nog passen bij de persoonlijke situatie van de klant. Heel klantcentraal vonden ze toen ook zelf. Uiteraard speelde ook mee dat de inkomsten onder druk stonden door het wegvallen van de distributieprovisie en met vermogensbeheer nog marge gemaakt kon worden. Vermogensbeheer leek daarmee een win-win.

Maar SNS geeft aan dat klanten de inherent aan vermogensbeheer rigide en verplichte profieltoets niet willen doorlopen. En dat zij de uitkomst ervan in sommige gevallen ook niet willen accepteren. Dat klanten soms meer risico willen dan op grond van hun risicoprofiel-resultaat goed voor ze is. Klanten zouden daarom al met al meer gediend zijn met een vrijblijvende rekenhulp die bijhoudt of je je gewenste doelkapitaal wel of niet haalt. Exit vermogensbeheer aldus.

Het einde van vermogensbeheer bij SNS is dus te danken aan de klanten zelf omdat ze niet mee willen werken aan alle strenge regels die gelden voor vermogensbeheer. Daarmee is Profielbeleggen slachtoffer van de regels die juist in het leven zijn geroepen om die klanten juist te beschermen.

Is dat erg?

Nee dat hoeft niet erg te zijn. Maar de vrijblijvendheid van execution-only, de vrijblijvendheid van SNS Doelbeleggen, zorgt er wel weer voor dat de desinteresse van klanten als het gaat om hun beleggingen en hun financiële toekomst weer kan worden gevoed. En dat is precies wat de overheid en AFM willen tegengaan.