5 redenen om te kiezen voor een profielfonds ipv vermogensbeheer

Modelportefeuilles van vermogensbeheerders en profielfondsen van fondshuizen zijn onderling vergelijkbaar. Het gaat in alle gevallen om vermogensbeheer voor een bepaald risicoprofiel. Als je als adviseur klanten wilt begeleiden naar vermogensopbouw heb je dus een keuze. We geven je 5 redenen om voor een profielfonds te kiezen in plaats van een vermogensbeheerder.

 

1. Profielfondsen zijn goedkoper

Lage kosten is de eerste stap naar rendement. Een waarheid als een koe, en uitgebreid onderzocht door onder andere Morningstar. Ook uit onderzoek van Advies-Check bleek dat profielfondsen over het algemeen beter presteren dan de modelportefeuilles van vermogensbeheerders. Met het advies van jou als adviseur om in een profielfonds te beleggen is je klant in het algemeen qua kosten beter af.

 

2. De zorgplicht bij profielfondsen kan een verdienmodel voor je zijn

Met het gegeven dat profielfondsen over het algemeen beter renderen dan modelportefeuilles van vermogensbeheerders is je klant nog niet direct geholpen. Velen hebben begeleiding nodig bij de keuze voor een profielfonds. Die begeleiding vergt tijd en brengt voor jou als adviseur verplichtingen met zich mee. Die begeleiding kost dus geld, maar levert jou en je klant ook wat op.

Voor het selecteren van een profielfonds heb je een Nationaal Regime-vergunning nodig. Hieruit volgt de verplichting dat je de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van je klant achterhaalt, dat je alle stappen in je advies vastlegt en dat je een beleggingsbeleid hebt. Dat laatste hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het hoeft ook niet te betekenen dat je zelf alle beleggingskeuzes voor je klant maakt.

Je beleggingsbeleid is de basis voor de keuzes die je voor je klant maakt. Dat je bijvoorbeeld bij risico x, profielfonds y adviseert, inclusief argumentatie voor de keuze voor profielfonds y. Bijvoorbeeld vanwege lage kosten en/of bewezen trackrecord. Hiervoor moet je dus ook onderzoek naar een brede selectie van profielfondsen doen. De tool van Advies-Check kan je hierbij helpen. En je zult moeten vaststellen of de profielfondsen in je selectie wel geadviseerd mogen worden aan je klant. Met andere woorden, check de Essentiële Beleggingsinformatie.

Wie niet opziet tegen al deze verplichtingen en ook nog voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, kan een mooi verdienmodel maken met profielfondsen. De ruimte is er, namelijk tot 0,5% fee per jaar, en is ook goed uitlegbaar aan klanten. Gemiddeld kost een vermogensbeheerder immers 0,5% per jaar meer dan een profielfonds. Dit verschil in kosten is terug te zien in het rendement, maar biedt ook ruimte voor de verdiensten voor jou als adviseur.

 

3. Ook zonder zorgplicht is er ruimte voor een verdienmodel met profielfondsen

Lijkt het je toch te lastig/ingewikkeld/duur/zwaar te zijn om te voldoen aan alle eisen die komen kijken bij het adviseren van een profielfonds? Dan kun je je klant toch goed op weg helpen én hiervoor een fee in rekening brengen. Het adviseren van een ‘profielfonds’ als soort belegging is geen productadvies in de zin van Wft. En je mag je klant vergunningsvrij advies geven over de mate waarin je klant risico kan en wil lopen met beleggen.

Als je hebt vastgesteld hoeveel volatiliteit je klant aan kan of aan zou moeten willen, kun je je klant adviseren om een profielfonds aan te schaffen met de risicometer, oftewel de volatiliteit die bij hem past. De klant kiest en koopt vervolgens zelf een profielfonds dat die risicometer heeft.

Dit advies is dan het sluitstuk van de beantwoording van vragen die horen bij begeleiding bij vermogensopbouw. Daar horen vragen bij als ‘hoe wil je dat je leven er later uitziet’ en ‘kun je je levensstijl nu en straks financieel permitteren?’ Ook advies over de mate waarin je klant risico’s durft te lopen, past daarbij. Heeft je klant wel echt een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Kan je klant het financieel aan als zijn partner overlijdt? En ook: welk risico loopt je klant met zijn opgespaarde geld?

Díe begeleiding is waardevol voor een klant.

 

4. Profielfondsen zijn anoniemer

Als klant of adviseur bouw je een relatie op met een vermogensbeheerder. Ontevredenheid over de prestaties van een vermogensbeheerder kan behoorlijk vervelend zijn. Je kunt er eigenlijk niks mee. Ontevredenheid an sich is geen gegronde reden om te klagen bij de vermogensbeheerder. Je geld weghalen is een optie, maar brengt naast een ongemakkelijke confrontatie ook onaangename kosten met zich mee. Ontevredenheid over een profielfonds is minder belastend, zowel in praktische zin als in financiële zin. Als belegger in een profielfonds ben je anoniem. En dat heeft zo zijn voordelen.

 

5. Profielfondsen zijn eenvoudiger

Toegegeven, de eerste stap naar een profielfonds is wat lastiger voor je klant. Hij/zij zal een rekening moeten openen bij een bank/broker/verzekeraar, geld moeten storten en een aankooptransactie moeten doen. Maar daarna is het leven simpel. Je klant wordt niet overspoeld met informatie over het sentiment op de beurzen, de koers van de dollar of de visie van de beheerder op aandeel X, Y of Z. Informatie waar de gemiddelde belegger best nerveus van kan raken. Periodiek de resultaten, het beleggingsbeleid en het genomen risico toetsen is afdoende.

 

Lees ook: 5 redenen om te kiezen voor vermogensbeheer ipv een profielfonds

5 redenen om te kiezen voor vermogensbeheer ipv een profielfonds

Voor het derde jaar op rij heeft beleggen aan populariteit gewonnen. Voor een belangrijk deel is de groei te danken aan de groei van online vermogensbeheer. Is vermogensbeheer inderdaad dé manier om vermogen op te bouwen? Ook voor een adviseur die zijn klant begeleidt naar vermogensopbouw? 5 redenen om voor een vermogensbeheerder te kiezen in plaats van een profielfonds.

 

1. Vermogensbeheerder draagt alle zorgplicht

Een belangrijk argument voor een adviseur om zijn klant te begeleiden naar vermogensbeheer is de overdracht van zorgplicht. Zodra je als adviseur tot de conclusie komt dat beleggen passend is, gaan er namelijk nogal wat alarmbelletjes klinken.

Zo is daar de morele zorgplicht. Als je voorstelt dat beleggen zinvol is voor je klant, moet je maar hopen dat het beleggen ook daadwerkelijk goed voor je klant uitpakt. Zodra beleggingsresultaten tegenvallen, zijn de rapen namelijk gaar. Je verliest het vertrouwen van je klant, wat effect heeft voor je hele adviesrelatie met hem.

En dan de wettelijke zorgplicht. Die is sinds begin dit jaar aangescherpt voor beleggingsadvies, hetgeen naar verwachting doorgetrokken zal worden naar de Nationaal Regime-vergunning. Dat betekent dat je als adviseur veel moet uitleggen aan je klant, moet inventariseren, documenteren, analyseren en beargumenteren. Je moet je kennis aantoonbaar op peil houden. Een flinke klus al met al, een aardige kostenpost bovendien.

Dat is allemaal niet aan de orde als je je klant verwijst naar een vermogensbeheerder zodra beleggen zinvol lijkt voor je klant. De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor de bepaling of beleggen daadwerkelijk passend is, én is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beleggingen.

Je klant is geholpen, want wordt begeleid naar vermogensopbouw. En jij kan rustig je adviesrelatie met je klant verder vormgeven, met inbegrip van de periodieke ‘keuring’ van de resultaten van de vermogensbeheerder.

 

2. Vermogensbeheerder regelt alles van A tot Z

Vermogensbeheer is makkelijk voor je klant. Zéker als het gaat om online vermogensbeheer. Een paar vragen beantwoorden, wat handtekeningen, een geldbedrag storten, en beleggen maar. De vermogensbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat vanaf nu tot feitelijk het ‘beleggingseinde’ alles wordt geregeld. De klant hoeft eigenlijk alleen maar eventuele veranderingen in zijn persoonlijke situatie mee te delen en periodiek de vragen te beantwoorden die leiden tot de vaststelling of actualisering van zijn beleggingsprofiel.

 

3. Begeleiding naar vermogensbeheer laat ruimte voor een vergoeding voor adviseur

Begeleiding naar vermogensopbouw begint niet bij beleggen. Vermogensadvies is breder dan dat. Vragen als ‘hoe wil je dat je leven er later uitziet’ en ‘kun je je levensstijl nu en straks financieel permitteren?’ en ‘hoeveel risico zou je wellicht moeten lopen om doelen te bereiken?’ zijn relevant voor heel veel consumenten.

Begeleiding bij al deze vragen helpt je klant beter inzicht te krijgen in zijn financiële doel(en). Moet hij meer sparen? Of besparen? Moet hij aflossen? Beleggen misschien? Of van alles een beetje? En als beleggen een optie is, welke vermogensbeheerder is dan een juiste keuze? Grip door je klant op zijn keuzes en op zijn financiële situatie is een vergoeding meer dan waard.

Bovendien staan de belangen van een vermogensbeheerder niet altijd gelijk aan die van een klant. Een vermogensbeheerder verdient aan het beheer van vermogen. Hoe meer vermogen, hoe meer beheervergoeding. Als het gaat om de keuze tussen sparen, aflossen of beleggen zou een vermogensbeheerder geneigd kunnen zijn om het beleggen te propageren. Het is goed als er een onafhankelijk adviseur op de achtergrond meekijkt bij dergelijke beslissingen.

 

4. Vermogensbeheer is transparant

Een vermogensbeheerder is verplicht om transparant te zijn over zijn beleggingsbeleid, zijn kosten en zijn genomen risico’s. Helaas geldt deze verplichting alleen als iemand al klant is, maar dan krijg je wel alle informatie. Je weet als klant dan ook redelijk goed waarin de beheerder voor je belegt. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat als de beheerder in beleggingsfondsen belegt, het vervolgens nog steeds onduidelijk is wat exact de beleggingen zijn.

Bij een profielfonds is het sowieso niet helemaal duidelijk. Via Advies-Check krijg je beperkt inzicht en via Morningstar al wat meer, maar een actueel overzicht van alle beleggingen is onmogelijk.

 

5. Vermogensbeheerder voelt zich betrokken bij zijn klanten

De zorgplicht van vermogensbeheerders brengt een zeker comfort met zich mee voor klanten. Een vermogensbeheerder heeft er direct belang bij dat de beleggingsresultaten goed zijn en dat de beleggingen ook passend zijn voor de klanten. Hij ‘zorgt’ voor zijn klanten. In goede tijden én in slechte tijden.

 

Lees ook: 5 redenen om te kiezen voor een profielfonds ipv vermogensbeheer

Evaluatie 2017 van meer dan 260 beleggingsoplossingen

Hoe hebben vermogensbeheerders en aanbieders van profieloplossingen het gedaan in 2017? Wat scoorde beter, actief of passief? Duurzaam of ‘gewoon’? Advies-Check zocht het uit en verzamelde alle resultaten in een handige PDF die je GRATIS kunt downloaden.

Klik op de button hieronder om het jaaroverzicht GRATIS toegestuurd te krijgen.

 

 

Hof Hoorneman winnaar op risico-rendements score

Eén van de belangrijkste criteria bij de beoordeling van beleggingsoplossingen is de verhouding tussen risico en rendement. Iedereen wil immers een zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico. Hof Hoorneman Bankiers heeft bij de meest gebruikte beleggingsprofielen in de afgelopen 3 jaar de hoogste risico/rendement-score van de 263 door Advies-Check onderzochte beleggingsoplossingen gehaald. Wat is hun geheim?

Advies-Check sprak met Najib Nakad, binnen Hof Hoorneman eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Centrale vraag: Hoe komt het dat Hof Hoorneman zo hoog scoort op de verhouding tussen risico en rendement in de afgelopen 3 jaar?

Nakad: ”Het is eigenlijk het resultaat van de beleggingskeuzes die we hebben gemaakt. Wij sturen niet op volatiliteit maar we zijn ons altijd zeer bewust van het neerwaarts risico in ons beleggingsproces. Dat leidt tot weldoordachte keuzes zonder dat het ten koste gegaan is van onze rendementen. We maken bijvoorbeeld voor onze aandelenportefeuilles actieve keuzes voor bedrijven met goede kasstromen en lage schuldniveaus.”

Uitgesproken beleggingskeuzes

“Voor het defensieve deel van onze beheerportefeuilles hebben we in de afgelopen jaren gekozen voor obligaties met kortere looptijden, van vooral bedrijven. Kortere looptijden betekende met de huidige rentes een iets geringer rendement maar het extra rendement op de bedrijfsleningen compenseerde dit goed.

Voor het offensieve deel van onze beheerportefeuilles hebben we vooral de nadruk gelegd op high yield obligaties als alternatief voor aandelen. We zaten onder andere met onze beheerportefeuilles via ons Phoenix Fonds in disstressed debt, oftewel in schuldpapier van bedrijven in problemen, wat goed heeft uitgepakt voor ons rendement én op de risico/rendementsverhouding van onze portefeuilles.

Ons Phoenix fonds heeft het uitzonderlijk goed gedaan, wat ook blijkt uit de recente nummer-1 positie van de Elsevier-ranglijst met 100 Nederlandse beleggingsfondsen.

Hoewel we wisten dat we al jaren goed presteerden, was het voor ons ook verrassend dat we zo hoog eindigden. Voor ons waren de jaren 2012, 2013 en 2014 uitzonderlijk goed qua rendement. In de afgelopen jaren hebben we dus vooral gewonnen op een lagere volatiliteit zonder te veel rendement in te leveren. De keuze voor high yield als alternatief voor aandelen heeft daar vooral aan bijgedragen.

Overigens hebben we onze positie in aandelen nu weer opgebouwd, ten koste van high yield. Ook dat is tekenend voor ons beleid. We kijken bottom-up en zien nu weer meer kansen in aandelen.”

Najib Nakad

Valuebeleggen, ambachtelijk handwerk

“We geven ons veel ruimte om onze beheerportefeuilles in te vullen. We zijn ook niet gebonden aan een benchmark. We hebben geen uitgesproken mening over inflatie of over valuta en dekken onze valutarisico’s vaak af. We kijken puur naar de beleggingen zelf. Welke bedrijven zijn het waard om in te beleggen? Pure valuebeleggers zijn we.

We zoeken naar bedrijven die ondergewaardeerd zijn of niet al te hoog gewaardeerd zijn en een goede dividendstroom hebben. Het ambachtelijke handwerk van beleggen, zeg maar. In al onze beleggingsfondsen komt deze value-strategie naar voren. We doen ook al onze research zelf en spreken vrijwel altijd zelf af met de bedrijven om ons een goed beeld te kunnen vormen.”

Aandelenwaarderingen leidend voor beleggingskeuzes

“Voor onze vermogensbeheerportefeuilles gaan we zoals verreweg de meeste vermogensbeheerders, uit van een strategische asset-verdeling met bandbreedtes. Maandelijks bespreken we de tactische mix. Voor ons zijn daarbij de waarderingen van aandelen en de verschillende obligatie categorieën, zoals dus distressed debt, maar ook investment grade en high yield, leidend.

De neutrale portefeuille heeft voor ons een strategische assetmix van 50% aandelen en 50% obligaties. Daar zijn we zeker niet uniek in. Maar dit is voor ons geen vast gegeven. We kunnen 10% onder of boven de strategische allocatie uitkomen. Zo zaten we in onze neutrale portefeuilles in de afgelopen jaren voor 60% in aandelen en 40% in obligaties. We zaten qua aandelen vooral in Europese aandelen omdat deze sinds 2008 ondergewaardeerd zijn geweest. Vorig jaar hebben we het belang in aandelen weer teruggebracht naar 50%, maar in obligaties zijn we nu onderwogen vanuit de visie dat de normalisatie van de rente volgend jaar gaat beginnen. We zitten voor 5% in liquiditeiten.”

Lage volatiliteit geen doel op zich

“Lage volatiliteit is voor ons geen doel op zich, maar is wel vaak de resultante van ons beleid. Want als je kijkt naar wat zorgt voor volatiliteit, dan is dat vaak onstabiliteit bij bedrijven. Oftewel, als bedrijven zwaar gefinancierd worden, dan zorgt dat als vanzelfsprekend voor een hogere volatiliteit. Bij Hof Hoorneman kijken we juist naar aandelen waar niet te veel schulden in zitten. Hier hebben we intern ook regels voor opgenomen. We kijken altijd naar de schuld tov cash-flow. Ook een goede dividendstroom dempt de volatiliteit.”

Faire vergelijking met indextrackers

“Voor ons is valuebeleggen de enige vorm van goed vermogensbeheer. Dit is dus tegengesteld aan passief beleggen. We vinden de opkomst van passief belangrijk, vooral voor de consument. Maar er is wel ruimte voor uitgesproken beleggers zoals wij. Binnen obligatiemarkten is er bijvoorbeeld voldoende bewijs dat actief beleggen tot betere resultaten leidt.

Binnen aandelenmarkten is het lastiger om passief voor te blijven. Actief beleggen kost immers meer. Ik vind het daarom ook fair om ons beleid, en dat van ieder ander, met trackers te vergelijken in plaats van met de benchmark. In de benchmark kan je niet beleggen, in de tracker wel. Als actief beheerder gaat het erom of je verschil kunt maken. Wij zoeken daarom vaak de wat minder efficiënte markten op om dat verschil te kunnen maken. Zo zijn we onlangs 2 weken in China geweest en hebben daar met ons analistenteam tientallen bedrijven ontmoet.

Kennelijk slaat onze aanpak goed aan in de markt gezien de groei van onze fondsen in 2017 van 44%.”

 

Klik op het plaatje hieronder om de top 3 aanbieders in elk risicoprofiel beter te bekijken.

Vergelijkingstool Advies-Check voortaan gratis!

Alle informatie over alle beleggingsoplossingen is voortaan gratis toegankelijk bij Advies-Check! Een abonnement is niet langer nodig. Hiermee is elke drempel weg om consumenten een compleet en goed vermogensadvies te geven.

Advies-Check is sinds 2016 hard op weg om het grootste platform te worden voor financieel adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Iedere adviseur die zijn klant wil begeleiden naar een oplossing voor vermogensopbouw voor later, heeft met de vergelijkingstool van Advies-Check een belangrijk instrument in handen.

In de vergelijkingstool kunnen zowel modelportefeuilles van vermogensbeheerders worden vergeleken, als de portefeuilles van kant-en-klare profielfondsen die voor een specifiek risicoprofiel zijn samengesteld. Het maakt dus niet uit of je als adviseur zelf aan de knoppen wilt draaien, of dat graag overlaat aan een andere partij.

 

Abonnementsstructuur niet passend voor adviseurs

In de afgelopen maanden is gebleken dat de abonnementsstructuur van Advies-Check niet past bij de manier waarop adviseurs graag aan de slag gaan met vermogensadvies. “Adviseurs willen de informatie graag gebruiken, maar zien op tegen een vast kostencomponent”, aldus Esther Waal, oprichter van Advies-Check.

Daarmee schiet Advies-Check zijn doel voorbij, namelijk gemakkelijke en betrouwbare toegang tot een compleet en goed vermogensadvies. Reden genoeg om de abonnementsstructuur los te laten voor de informatie over de beleggingsoplossingen. “In de toekomst willen we adviseurs helpen met een klantrapportage op maat, waar zowel de adviseur als wij een passend bedrag voor in rekening kunnen brengen”, vult Dirk de Vlaam, mede-oprichter, aan.

 

Aangepast verdienmodel voor Advies-Check

Het loslaten van de abonnementsstructuur is goed nieuws voor al die adviseurs die al dan niet langzaam stapjes zetten richting complete advisering rond de financiële situatie van klanten. Maar hoe zit het dan met de verdiensten van Advies-Check? Waal: “Die komen voortaan alleen uit de sponsoring van aanbieders van beleggingsoplossingen en bedrijven die verwantschap hebben met vermogensadvies, zoals brokers en aanbieders van financiële software. En op termijn dus ook uit de maatwerk-rapportages die adviseurs kunnen maken door de beste beleggingsoplossingen voor hun klanten te vergelijken.”

Advies-Check start met kennisavonden voor klanten van adviseurs

Vermogensadvies gaat onder meer over de verdeling tussen sparen, beleggen en aflossen. Maar hoe betrek je je klant hierbij? Een kennisavond over vermogensopbouw kan het startpunt zijn voor een hernieuwde adviesrelatie. Speciaal voor adviseurs, maar met name voor hun klanten organiseert Advies-Check regionale kennisavonden. Ook in jouw regio?

 

Waarom een kennisavond voor klanten van adviseurs?

Maar weinig consumenten zijn écht bezig met hun financiële situatie voor later. Nu zekerheden steeds meer wegvallen, is dat op zijn zachtst gezegd zorgelijk. Maar hoe bereik je die consument? En hoe laat je zien wat je als adviseur voor hem kan betekenen?

Dát is uitgangspunt voor een verhelderende kennisavond over vermogensopbouw die we organiseren voor de klanten van financieel advieskantoren.

 

Wat komt aan bod tijdens de kennisavond?

Tijdens de avond vertellen experts van onder meer Advies-Check, Nationale Nederlanden en Think ETF’s hoe vermogen kan worden opgebouwd en beschermd. En wat de rol van een adviseur hierbij kan zijn. Men maakt kennis met verschillende aanbieders van beleggingsoplossingen. En krijgt inzicht in de verschillende vormen van vermogensopbouw.

 

Waarom zou een advieskantoor zijn klanten uitnodigen voor de kennisavond?

Financieel adviseurs hoeven geen expertise te hebben op het gebied van vermogensopbouw om klanten uit te nodigen voor de kennisavond. Vermogensopbouw start bij advies over de verdeling tussen sparen, beleggen en aflossen. En bij de doelen die een klant voor later heeft. Typisch het adviesterrein van financieel adviseurs.

Een financieel advieskantoor laat door de uitnodiging aan zijn klanten zien dat het kantoor betrokken is bij zijn klanten en bij hun mogelijk latente behoeften op het gebied van ‘geld voor later’ en vermogensopbouw.

 

Wat kost een kennisavond voor een advieskantoor?

Voor zowel het advieskantoor als voor zijn klanten is de kennisavond helemaal gratis. Wel vragen we de medewerking van het kantoor bij het uitnodigen van klanten. De kosten van de avond worden gedragen door de kennispartners. Zij zoeken verbinding met ‘eindklanten’ en ervaren dat het gezamenlijk met andere kennispartners onder de aandacht van de materie goed helpt voor het bewustzijn van klanten.

 

Hoe kun je als advieskantoor meedoen aan de kennisavonden-reeks?

Meld je zsm aan bij Advies-Check. Wij nemen contact met je op en nemen vrijwel alle zorg uit handen met betrekking tot de organisatie en de uitnodiging.

 

 

 

NIEUW: selecteer op duurzaamheid

Duurzaam beleggen wint aan populariteit. Niet zo gek dat steeds meer aanbieders overgaan op duurzaam investeren of oplossingen aanbieden met uitsluitend duurzame beleggingen. Vanaf nu kun je ze eenvoudig terugvinden bij Advies-Check.

 

Je vindt de filtermogelijkheid bij button ‘Stel zelf je tabel samen’. In het overzicht met criteria, vind je onderaan de filtermogelijkheid ‘duurzaamheid’. Als je hierop klikt, verschijnt in jet overzicht de kolom ‘Duurzaam’. Elke beleggingsoplossing die duurzaam is, wordt gekenmerkt door een groen vinkje.

Beleggingsoplossingen waarbinnen ‘duurzaam’ wordt belegd, bevatten beleggingen die voldoen aan de minimale ESG-duurzaamheidscriteria van milieu (Environment), sociaal beleid (Social) en goed bestuur (Governance). We gaan hierbij uit van wat de aanbieder ons zelf aangeeft en controleren dit niet actief.

Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel rond beleggen voor later?

De betutteling is voorbij, de burger is zelf verantwoordelijk voor zijn toekomstige financiële situatie. Niet dat die burger daar iets mee doet overigens. Het financieel bewustzijn is laag en maar weinigen verdiepen zich in aanvullende pensioenmogelijkheden. Ook beleggen staat laag op de agenda. Zo’n 77% van de Nederlanders belegt niet. Door angst, wantrouwen en kennisgebrek. Is er nog iets aan te doen?

 

Risico-aversie

Angst voor de risico’s van beleggen staat met stip op nummer 1 van redenen waarom men niet belegt. Geef de burger eens ongelijk. Er zijn nogal wat beurscrises in de afgelopen 25 jaar geweest. Beleggen gáát gepaard met risico’s. En die risico’s worden er ook behoorlijk ingepeperd. Elk productaanbod dat een link heeft met beleggen wordt vergezeld van wettelijk verplichte niet te missen disclaimers. ‘Bezint eer ge begint’, dat is zeg maar de strekking ervan.

 

Op zich niks mis mee, maar het suggereert dat ‘niet beleggen’ geen risico’s kent. En dat is niet waar. Als het gaat om vermogensopbouw herbergt ook sparen risico’s, evenals aflossen. En alle waarschuwingen impliceren verder dat de kansen van beleggen te verwaarlozen zijn ten opzichte van de risico’s. En ook dat is niet waar.

 

Maar hoe wordt de burger daarvan doordrongen? Wie maakt dat de burger duidelijk? Financieel adviseurs?

 

Wantrouwen jegens adviseurs

Zo komen we bij de volgende reden uit waarom consumenten niet willen beleggen: ze wantrouwen financieel adviseurs. Nog geen 18% van de Nederlanders maakt überhaupt gebruik van een adviseur en daarvan richt 38% zich tot een onafhankelijk adviseur, zo bleek onlangs uit onderzoek van BlackRock onder 1.000 Nederlanders. De associatie met hoge kosten, verkooppraatjes en woekerpolissen staat bij veel Nederlanders nog op het netvlies gebrand.

 

Terecht of niet, financieel adviseurs zijn niet het eerste aanspreekpunt als het om beleggen gaat. Niet vreemd, want ook onder financieel adviseurs is de houding jegens beleggen sterk wisselend.

 

Enerzijds door hun zorgplicht en het als gebrekkig ervaren verdienmodel. Anderzijds door hun eigen houding. Niks menselijks is financieel adviseurs vreemd. Ook zíj vrezen de risico’s van beleggen, vaak ingegeven voor gebrek aan kennis.

 

En zo komen we uit op de derde oorzaak van de onwillige attitude jegens beleggen: kennisgebrek.

 

Kennisgebrek

Hoe vaak hoor je niet “ik heb geen verstand van beleggen”? Maar is dat ook echt nodig? De meeste mensen hebben geen verstand van auto’s, maar rijden toch. Beetje flauwe vergelijking, maar bij veel zaken vinden we het volstrekt normaal om een expert in te schakelen. Waarom zou dat bij beleggen anders moeten zijn? Kennis van beleggen is niet het issue als wel de acceptatie van onzekerheid. En vertrouwen in de experts waaraan je het beleggen kunt uitbesteden. Zo komen we weer uit bij de eerste argumenten, risico-aversie en vertrouwensgebrek…

 

Vicieuze cirkel

Het heeft er alle schijn van dat de redenen om niet te beleggen elkaar in stand houden. Is die vicieuze cirkel een probleem? Wel als burgers te weinig vermogen opbouwen om hun toekomstige uitgaven te kunnen betalen. Wel als je bedenkt dat de AOW geen garantie is voor een zekere financiële toekomst. En wel als je bedenkt dat meer dan de helft van de Nederlanders geen aanvullend pensioen opbouwt.

 

De kracht van samenwerking

Wie kan deze vicieuze cirkel doorbreken? De overheid houdt zich stil. Financiële instituties genieten te weinig vertrouwen. Financieel planners worden als te duur ervaren. Robo-adviseurs bieden geen totaaladvies. En de burger steekt zijn kop in het zand.

 

Het enige antwoord is samenwerking. De urgentie van vermogensopbouw moet als een mantra vanuit verschillende hoeken worden herhaald. Daar heeft niet alleen de burger baat bij. Ook de overheid en de financiële sector zijn kwetsbaar als consumenten zich niet overgeven aan de noodzaak van vermogensopbouw.

Wat waren de risico-rendement-resultaten in het 1e kwartaal van 2017?

Alle aandacht bij het beoordelen van beleggingsresultaten gaat altijd uit naar het beleggingsrendement. Veel interessanter is de vraag hoe er door banken en vermogensbeheerders is gepresteerd afhankelijk van het risico dat is genomen. Oftewel: welke bank of vermogensbeheerder heeft het beste resultaat gehaald naar risico/rendementsverhouding?

LET OP: Eén kanttekening moet wel worden gemaakt bij de top3-lijstjes van de drie genoemde risicoprofielen. We hebben de rendementen van het eerste kwartaal gedeeld door de gerealiseerde standaarddeviatie over de afgelopen 3 jaar. Dit duidt dus niet direct op het risico dat is genomen in het 1e kwartaal bij het behalen van het rendement.

Voor het beoordelen van de prestaties van de verschillende beleggingsoplossingen kun je kijken naar de R/R-score. Dit is de score op de risico/rendementsverhouding over de afgelopen 3 jaar. We kijken hierbij naar het meetkundig rendement over de afgelopen 3 jaar en delen die door de gerealiseerde standaarddeviatie. In ons overzicht met beleggingsoplossingen vind je de Risico/Rendementsverhouding in de kolom R/R-score (als je bent ingelogd).

NIEUW: selecteer op basis van asset-verdeling

Het is vanaf nu mogelijk om beleggingsoplossingen te selecteren op basis van de gewenste asset-allocation. Hiermee sluit de vergelijkingstool van Advies-Check naadloos aan op financiële plannings-software. Adviseer je je klant om te beleggen in 50% aandelen en 50% obligaties? Vind nu eenvoudig passende beleggingsoplossingen!

 

Veel financiële planning-software programma’s, zoals die van Figlo, PrivateWealthSupport en Ortec, rekenen met behulp van Monte-Carlo simulaties door wat een beleggingsportefeuille kan betekenen voor de doelstellingen van een klant. Hierbij wordt dan uitgegaan van een bepaalde verdeling over aandelen en obligaties. De financiële planning-software berekent wat de meest optimale verdeling voor een klant is.

 

Het is vanaf nu bij Advies-Check mogelijk om aan de hand van de meest optimale verdeling voor je klant, te zien welke beleggingsoplossingen die gewenste verdeling (actueel) hanteren. Zo krijg je makkelijk een overzicht van passende beleggingsoplossingen voor je klant.

 

Hoe werkt het?

Je kunt in de invoervelden het percentage opgeven waaraan een beleggingsoplossing volgens jou moet voldoen als het gaat om ‘aandelen’, ‘obligaties’ of ‘overig’ (zoals kasgeld of onroerend goed). In onze database kijken we vervolgens naar de beleggingsoplossingen die hieraan voldoend. We hanteren hierbij een marge van 5% plus en min rond het percentage dat je invoert. Dus als je 50% aandelen hebt ingevuld, kijken we in de database naar beleggingsoplossingen met minimaal 45% en maximaal 55% aandelen.

Let op!

Houdt er wel rekening mee dat de asset-verdeling voor vermogensbeheerders en andere aanbieders van beleggingsoplossingen over het algemeen niet heilig is. De asset-verdeling kan van tijd tot tijd veranderen. Verreweg de meeste financiële aanbieders kijken namelijk naar de minimale en maximale volatiliteit van een beleggingsportefeuille. De berekening van deze volatiliteit is overigens vaak wel weer gebaseerd op de verdeling in verschillende beleggingsinstrumenten zoals aandelen en obligaties. Maar bedenk dus wel dat de asset-verdeling slechts een moment opname is.