Vergelijkingstool Advies-Check voortaan gratis!

Alle informatie over alle beleggingsoplossingen is voortaan gratis toegankelijk bij Advies-Check! Een abonnement is niet langer nodig. Hiermee is elke drempel weg om consumenten een compleet en goed vermogensadvies te geven.

Advies-Check is sinds 2016 hard op weg om het grootste platform te worden voor financieel adviseurs op het gebied van vermogensadvies. Iedere adviseur die zijn klant wil begeleiden naar een oplossing voor vermogensopbouw voor later, heeft met de vergelijkingstool van Advies-Check een belangrijk instrument in handen.

In de vergelijkingstool kunnen zowel modelportefeuilles van vermogensbeheerders worden vergeleken, als de portefeuilles van kant-en-klare profielfondsen die voor een specifiek risicoprofiel zijn samengesteld. Het maakt dus niet uit of je als adviseur zelf aan de knoppen wilt draaien, of dat graag overlaat aan een andere partij.

 

Abonnementsstructuur niet passend voor adviseurs

In de afgelopen maanden is gebleken dat de abonnementsstructuur van Advies-Check niet past bij de manier waarop adviseurs graag aan de slag gaan met vermogensadvies. “Adviseurs willen de informatie graag gebruiken, maar zien op tegen een vast kostencomponent”, aldus Esther Waal, oprichter van Advies-Check.

Daarmee schiet Advies-Check zijn doel voorbij, namelijk gemakkelijke en betrouwbare toegang tot een compleet en goed vermogensadvies. Reden genoeg om de abonnementsstructuur los te laten voor de informatie over de beleggingsoplossingen. “In de toekomst willen we adviseurs helpen met een klantrapportage op maat, waar zowel de adviseur als wij een passend bedrag voor in rekening kunnen brengen”, vult Dirk de Vlaam, mede-oprichter, aan.

 

Aangepast verdienmodel voor Advies-Check

Het loslaten van de abonnementsstructuur is goed nieuws voor al die adviseurs die al dan niet langzaam stapjes zetten richting complete advisering rond de financiële situatie van klanten. Maar hoe zit het dan met de verdiensten van Advies-Check? Waal: “Die komen voortaan alleen uit de sponsoring van aanbieders van beleggingsoplossingen en bedrijven die verwantschap hebben met vermogensadvies, zoals brokers en aanbieders van financiële software. En op termijn dus ook uit de maatwerk-rapportages die adviseurs kunnen maken door de beste beleggingsoplossingen voor hun klanten te vergelijken.”