Vormen van vermogensopbouw

Voordat je met een klant over vermogensopbouw praat, is het goed om eerst duidelijk te hebben welke vormen er zijn en welke mogelijkheden je daarmee hebt.

Er bestaan grofweg 3 manieren om vermogen op te bouwen. We laten hierbij schenkingen, erfenissen en winsten uit kansspelen buiten beschouwing.

1) Sparen

Sparen is volkssport #1 in Nederland. We zijn verzot op sparen. Via reguliere spaarrekeningen en deposito’s zetten we in Nederland met z’n allen jaarlijks vele miljarden opzij. Nu we al een aantal jaar een zeer lage rentevergoeding krijgen, is de lol er zo langzaam wel vanaf. Steeds meer mensen zoeken daarom naar alternatieven. Maar sparen blijft veruit het belangrijkste middel om vermogen op te bouwen.

2) Besparen

In de zoektocht naar alternatieven voor een lage spaarrente kiezen veel mensen om naast hun spaarrekening ook te besparen als een manier van vermogensopbouw. Door zonnepanelen op het dak te leggen, goedkopere verzekeringen af te sluiten en de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen houdt men jaarlijks een bedrag over dat gebruikt kan worden om verder vermogen op te bouwen.

3) Beleggen

Het meest beladen van de drie vormen van vermogensopbouw is beleggen. Het roept voor veel mensen angstbeelden op van dalende koersen, graaiende bankiers en fraude. Toch belegt zo goed als elke Nederlander, hoewel indirect. Niet zo verwonderlijk. Beleggen is de enige manier gebleken om over lange termijn een redelijk vermogen op te bouwen, alle beurscrashes ten spijt.

Maar ook beleggen kent verschillende verschijningsvormen. Beleggen in onroerend goed, filmprojecten, schepen, start-ups, kunst, om maar iets te noemen. Deze vormen vergen een grote investering waardoor het totaalvermogen van een klant fors moet zijn om de noodzakelijke spreiding van risico te kunnen realiseren.

Beleggen in aandelen en obligaties is al bereikbaar vanaf 10 euro per maand. Om een klant inzicht te geven in de mogelijkheden van beleggen is het belangrijk om het verschil te maken in de vormen. Zo kan een klant zélf beleggen via een beleggingsrekening. Hij kan betalen voor advies of een vermogensbeheerder inhuren.

  • Zelf
  • Zelf beleggen vergt tijd en kennis. Je klant moet een beleggingsplan hebben om de beleggingen in overeenstemming te brengen met het risico dat hij wil lopen. En hij moet een keuze maken tussen alle beleggingscategorieën en effecten die er zijn voor de benodigde spreiding. Er zijn veel ‘kant-en-klare’ beleggingsoplossingen op de markt die die keuze al voor de belegger hebben gemaakt. Je klant hoeft dan alleen de oplossing te kiezen die bij zijn risicoprofiel past.
  • Advies
  • Bij beleggen met advies, krijgt je klant van een beleggingsspecialist beleggingsvoorstellen. Je klant kiest dan zelf of hij op het voorstel in gaat of niet. Hij blijft dus verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn beleggingsportefeuille. Maar een expert kijkt over zijn schouder mee, checkt of de portefeuille nog overeenkomt met het risicoprofiel van je klant en kan concrete koop- en verkoopadviezen geven.Vaak wordt deze service niet aangeboden aan klanten met kleinere vermogens omdat beleggingsadvisering relatief duur is.
  • Beleggen met advies wordt steeds minder aangeboden door banken en vermogensbeheerders. Er zijn in het verleden herhaaldelijk discussies geweest tussen klanten en financiële partijen over de reikwijdte van het advies en de afbakening tussen de verantwoordelijkheid van de klant en de aanbieder. Om duidelijkheid te scheppen heeft de overheid de regelgeving aangescherpt. De verantwoordelijkheid van een aanbieder is bij beleggingsadvies nu vrijwel even groot als bij vermogensbeheer. Omdat beleggingsadvisering complexer en tijdrovender is, bieden steeds minder financiële partijen nog beleggingsadvisering aan.
  • (Vermogens)beheer
  • Dit is een oplossing die steeds meer wordt aangeboden. En ook hier zijn weer verschillende verschijningsvormen. Zo is er maatwerk-beheer en gestandaardiseerd vermogensbeheer. Maatwerk kan rekeninghouden met de persoonlijke voorkeuren van een klant en/of zijn risicodoelstellingen en/of zijn inkomensbehoeften. En is over het algemeen pas beschikbaar voor klanten met een fors vermogen (boven euro 500.000). Daaronder wordt ook nog vaak over maatwerk gesproken, maar blijkt het achterliggend te gaan over een gestandaardiseerde oplossing via een modelportefeuilles die zijn samengesteld voor een bepaald risicoprofiel. Elke klant met hetzelfde risicoprofiel krijgt dan dezelfde beleggingen, conform de bijbehorende modelportefeuille.
  • Gestandaardiseerd vermogensbeheer wint steeds meer terrein. Bij veel partijen is dit ook via periodiek beleggen mogelijk, tot zelfs vanaf een tientje per maand. Door periodiek te beleggen voorkom je de nadelige gevolgen van slechte timing. Uit wetenschappelijk onderzoek is zelfs gebleken dat slechte timing jaarlijks gemiddeld 0,34% rendement kost.