HET WOORD IS AAN…

Hoe heet julle beleggingsoplossing?

“BeSmart Vermogensbeheer.”

Voor welke risicoprofielen bieden jullie oplossingen aan?

“BeSmart Vermogensbeheer biedt 6 verschillende risicoprofielen aan van zeer defensief tot zeer offensief. Na een uitgebreide inventarisatie van de financiële situatie, doelstelling, horizon en kennis en ervaring van de cliënt wordt een passend profiel vastgesteld.”

Bieden jullie naast profiel oplossingen ook nog andere diensten aan?

“We hebben ook een duurzame variant van onze beleggingsoplossing. Hierin wordt gebruik gemaakt van ETF’s die voldoen aan de ESG–criteria.”

Waarin onderscheidt jullie oplossing zich van de concurrentie?

“Bij BeSmart Vermogensbeheer staat de beleggingsdoelstelling van de cliënt centraal. De effectenportefeuille wordt gestuurd op haalbaarheid en realisatie van dit beleggingsdoel. De invulling van de effectenportefeuille geschiedt op basis van (wetenschappelijke) onderzoeken waarin de belangrijkste gemeenschappelijke conclusies zijn:

  • De beste resultaten worden behaald door zeer breed te spreiden tegen lage kosten;
  • Beurzen bewandelen een willekeurig pad waardoor het niet mogelijk is om de markt te verslaan.

Om een zo breed mogelijk gespreide portefeuille te creëren wordt er gebruik gemaakt van kostenefficiënte, wereldwijde ETF’s en indexfondsen. Effectenportefeuilles van cliënten worden gemonitord op vermogensontwikkeling ( haalbaarheid doel) en periodiek geherbalanceerd. Indien noodzakelijk worden  individuele ETF’s gewijzigd. BeSmart Vermogensbeheer gelooft niet in timing van de markt (constant in- en uitstappen) of bijvoorbeeld de selectie van specifieke  sectoren of aandelen. Het is een (wereldwijd) markvolgende strategie tegen lage kosten.”

Hoe verloopt het proces om klant te worden?

“Over het algemeen start de dienstverlening met een persoonlijk of telefonisch gesprek waarna de toekomstige cliënt een inventarisatieformulier invult. Tezamen met de benodigde documentatie (afhankelijk van privé of zakelijke rekening) kan een rekening worden geopend bij een depotbank. Nadat alles ingevuld en ondertekend retour is ontvangen, is de rekening geactiveerd. Nadat de cliënt een  eerste ‘identificatiestorting’ heeft gedaan en vervolgens zijn vermogen heeft gestort kan er worden gestart.”

Hoe informeren jullie klanten die bij jullie beleggen over de resultaten, het risicoprofiel waarin men belegt en eventuele wijzigingen in de portefeuille?

“Vanuit BeSmart Vermogensbeheer ontvangt de cliënt ieder kwartaal een kwartaalrapportage met daarin een effectenoverzicht, opbouw per categorie, rendementsontwikkeling en transacties/dividenden etc.

Daarnaast kan de cliënt via de website van BeSmart Vermogensbeheer inloggen om zijn effectenportefeuille real-time in te zien en diverse rapportages op te vragen.

Daarnaast vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Op deze manier toetsen we o.a. het gekozen risicoprofiel en de haalbaarheid van het beleggingsdoel. Ook komen persoonlijke en financiële ontwikkelingen aan bod die wellicht consequenties kunnen hebben voor de beleggingen.”

Hoe ondersteunen jullie financieel intermediairs die klanten bij jullie (kunnen) aanbrengen?

“Wij ondersteunen intermediairs met heldere informatie, hand-outs en duidelijke inventarisatieformulieren en processen. Wij zijn bereid om de dienstverlening op persoonlijke basis ( evt. samen met de intermediair) toe te lichten, maar kunnen de intermediair hierin ook ondersteunen met informatie uitwisseling.

Meestal ontstaat met intermediairs een wisselwerking. Indien wij merken dat cliënten met vragen zitten over pensioen, hypotheken, fiscale zaken etc. wordt doorverwezen naar deze experts (vaak regionaal bekeken). Verder zijn we altijd en snel bereikbaar voor beleggingsvragen of bijvoorbeeld een second opinion van de effectenportefeuille.

Indien gewenst door de cliënt, kan de intermediair de kwartaalrapportages ontvangen of online inzage krijgen.”