HET WOORD IS AAN…

Hoe heet de beleggingsoplossing van Blu Asset Management?

“Goed gespreide portefeuilles tegen lage kosten ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de klant.”

Voor welke risicoprofielen bieden jullie oplossingen aan?

“Blu biedt 5 verschillende risicoprofielen aan van ‘Zeer Defensief’ tot ‘Zeer Offensief’. Afhankelijk van de financiële situatie, risicohouding, beleggingsdoelstelling en horizon (looptijd) worden klanten ingedeeld in een passend risicoprofiel. Na een uitgebreide inventarisatie stellen wij het risicoprofiel vast.”

Rendement 3 jaar: meetkundig rendement over de jaren 2013, 2014, 2015

Rendement 1 jaar: rendement over 2015

Rendement dit jaar: rendement jan-sept 2016

Bieden jullie naast profiel oplossingen ook nog andere diensten aan?

“Blu biedt naast de 5 profielen ook maatwerk oplossingen aan voor klanten met specifieke voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van valuta’s en/of looptijd (duration) van de portefeuilles. Deze maatwerk oplossingen zijn beschikbaar voor de grotere vermogens.”

Waarin onderscheidt jullie oplossing zich van de concurrentie?

“Blu vindt haar oorsprong in het beheren van familiekapitaal van onze partners. Hierdoor kan gesteld worden dat de belangen van Blu hetzelfde zijn als die van onze klanten. Dit uit zich op vele manieren in onze manier van werken, onder andere door de focus op het continu verlagen van de kosten, het hanteren van reële rendementsverwachtingen en volledige transparantie in ons beleggingsproces. Met onze zelf ontwikkelde software helpen wij proactief onze klanten hun beleggingsdoelstellingen te formuleren en te realiseren.”

Hoe verloopt het proces om klant te worden?

“Toekomstige klanten kunnen bij Blu vrijblijvend een beleggingsvoorstel aanvragen. Hiertoe dient een online vragenlijst ingevuld te worden ten behoeve het optimale profiel voor de klant te bepalen. Naar aanleiding van de aangeleverde informatie sturen wij een passend voorstel toe. Als de klant verder wil vragen wij additionele informatie op en gaan het gesprek met de klant aan om het beleggingsvoorstel te bespreken. Vervolgens dienen er een aantal documenten ingevuld te worden om de beleggersrekening te openen en de beheerovereenkomst af te sluiten en kan er gestart worden met beleggen.”

Hoe informeren jullie klanten die bij jullie beleggen over de resultaten, het risicoprofiel waarin men belegt en eventuele wijzigingen in de portefeuille?

“Elk kwartaal verstuurt Blu een kwartaalrapportage naar de klant. De kwartaalrapportage geeft onder andere een overzicht van:

  • opsommingstekenHet portefeuillerendement ten opzichte van de benchmark
  • opsommingstekenHet portefeuillerisico
  • opsommingstekenDe portefeuillesamenstelling
  • opsommingstekenKans op behalen van de doelstelling
  • opsommingstekenDe verwachte vermogensontwikkeling van de portefeuille
  • opsommingstekenAlle kosten

Tevens kan de klant online zijn portefeuille en transactieoverzichten “real time” inzien en kan de klant hier ook alle relevante informatie opvragen ten behoeve van de belastingaangifte.

Jaarlijks evalueert Blu het dan geldende risicoprofiel en wordt gekeken of de uitgangspunten gewijzigd zijn. Met behulp van de software om de doelstelling te monitoren wordt gekeken of de klant nog op koers zit om de doelstelling te realiseren.”

Hoe ondersteunen jullie financieel intermediairs die klanten bij jullie (kunnen) aanbrengen?

“Blu heeft software ontwikkeld waarmee wij intermediairs en klanten helpen hun beleggingsdoelstellingen te formuleren en te realiseren. De partijen die momenteel van de software gebruik maken ervaren de software als krachtig hulpmiddel om de dienstverlening naar hun klanten te verbeteren. De toegang tot de software is gratis voor zowel de klanten als de intermediairs.

Blu ondersteunt de intermediairs daarbij op verschillende vlakken waaronder:

  • opsommingstekenPortefeuille analyses uitvoeren
  • opsommingstekenBlu heeft een ervaren team met veel specialistische kennis in huis. Hierdoor merken wij dat bestaande relaties vaak naar Blu komen voor (meer technische) vraagstukken. Blu heeft korte lijnen en beantwoordt vragen over het algemeen heel snel. Elders worden deze vragen vaak veel later of soms helemaal nooit beantwoord.
  • opsommingstekenTenslotte krijgen intermediairs (met toestemming van de klant) toegang via een online portal tot de portefeuille en transactieoverzichten (alles wat de klant ook zelf kan zien) en ontvangt op kwartaalbasis de kwartaalrapportages van alle klanten.

Wij helpen financieel adviseurs dus om de dienstverlening naar hun klanten te verbeteren!”