HET WOORD IS AAN…

Hoe heet de beleggingsoplossing van Index People?

“Super efficiënt Indexbeleggen.”

Voor welke risicoprofielen bieden jullie oplossingen aan?

“Index People biedt 7 verschillende risicoprofielen aan. Deze variëren van ‘Zeer Behoudend’ tot ‘Zeer Offensief’. Hierdoor is er altijd een profiel dat past bij de persoonlijke situatie van onze klanten.”

Bieden jullie naast profiel oplossingen ook nog andere diensten aan?

“Naast de ‘standaard’ 7 risicoprofielen biedt Index People ook zogenaamde Maatwerk oplossingen aan. Dit is mogelijk vanaf €2,5 miljoen.”

Rendement 3 jaar: meetkundig rendement over de jaren 2013, 2014, 2015

Rendement 5 jaar: meetkundig rendement over de jaren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Waarin onderscheidt jullie oplossing zich van de concurrentie?

“Uit onderzoek blijkt telkens weer dat het geen zin heeft om te proberen om ‘de markt’ te verslaan. Wij zijn een van de weinige partijen die dit ook echt niet probeert. Wij speculeren nóóit met het vermogen van onze klanten.

Als er een grotere beweging op de beurs is geweest dan grijpen wij daarentegen wel in om de portefeuilles te herbalanceren. Ons beleggingsbeleid is vastgelegd in regels zodat emotie (een slechte raadgever bij beleggen) buitenspel is gezet.
Index People is een expert in het zoeken, vinden, samenstellen én monitoren van de meest efficiënte beleggingsoplossingen. Onze klanten profiteren optimaal van de schaalgrootte en kennis.”

Hoe verloopt het proces om klant te worden?

“Het proces om klant te worden is vrij eenvoudig. Nadat iemand zich via de site heeft aangemeld als klant zullen wij contact opnemen om uitgebreid stil te staan bij de keuze voor het juiste risicoprofiel. Zodra dit risicoprofiel is bepaald zullen wij (digitaal en per post) de nodige informatie toezenden. Ook hebben wij (afhankelijk of het een privé- of zakelijke rekening is) de nodige documenten nodig. Als wij deze retour hebben ontvangen én nadat wij een zogenaamde ‘identificatie-boeking’ hebben ontvangen kan er al begonnen worden met beleggen.”

Hoe informeren jullie klanten die bij jullie beleggen over de resultaten, het risicoprofiel waarin men belegt en eventuele wijzigingen in de portefeuille?

“De informatievoorziening richting onze relaties gebeurt op meerdere vlakken.

  • o  De portefeuille is altijd online in te zien. Ook zijn, vanaf de aanvangsdatum, alle maandrapportages online in te zien.
  • o  Maandelijks sturen wij onze relaties een nieuwsbrief per email met een update en relevante informatie over Indexbeleggen.
  • o  Mochten er tussentijds wijzigingen in de portefeuille plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een herbalancering of een fondswissel, dan zullen wij hierover apart berichten door middel van een email.

Voor wat betreft het gekozen risicoprofiel: Jaarlijks toetsen wij bij onze klanten of het gekozen risicoprofiel nog steeds het juiste profiel is dat past bij de actuele situatie.”

Hoe ondersteunen jullie financieel intermediairs die klanten bij jullie (kunnen) aanbrengen?

“Indien wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met een intermediair dan ontstaat er een wisselwerking. De intermediair neemt Index People werk uit handen op het gebied van de introductie en het in kaart brengen van de gegevens nodig voor het bepalen van het risicoprofiel. In ruil hiervoor mag hij/zij:

  • o  De klant die bij Index People gaat beleggen, een korting van 20% aanbieden op de 1e tariefschijf. De klant betaalt dan slechts 0,4% beheerfee in plaats van de reguliere 0,5%.
  • o  In plaats van de minimum inleg van €100.000,- mogen relaties, die via de intermediair klant worden bij Index People, al instappen vanaf €40.000,-
  • o  De intermediair krijgt, indien de klant daar toestemming voor geeft, online inzage in de beleggingen van haar klanten bij Index People.

Index People kan op meerdere manieren helpen bij het ondersteunen van de intermediair. Hierbij valt te denken aan het toesturen van informatie om goed te kunnen oriënteren of aan het maken van een analyse van een bestaande portefeuille. Daarnaast kunnen wij bij gesprekken aanwezig zijn om ons beleggingsbeleid toe te lichten maar ook om bijvoorbeeld de commerciële medewerkers van het kantoor een presentatie over ons beleggingsbeleid te geven. Kort samengevat: We gaan samen kijken waar er behoefte aan is en hoe wij daarbij kunnen helpen!”