Demoversie Private Asset Planner gratis voor bezoekers Advies-Check

Wil je snel zien of de vermogens- of inkomensdoelstelling van je klant haalbaar is? Maak dan nu gebruik van de demoversie van de Private Asset Planner. Deze tool is ontwikkeld door PrivateWealthSupport, de softwarebouwer voor geïntegreerde financiële planning en strategische asset allocatie. Nu gratis beschikbaar voor jou als bezoeker van Advies-Check!

Deelnemers aan de kennissessies over vermogensadvies hebben al kennis gemaakt met de Private Wealth Navigator, de software tool van PrivateWealthSupport om klanten integraal inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Nu heeft PrivateWealthSupport ook een krachtig hulpmiddel ontwikkeld om de kansen op het behalen van een vermogens- of inkomensdoelstelling te berekenen: de Private Asset Planner.

Als kennispartner van Advies-Check geeft PrivateWealthSupport nu exclusief aan bezoekers van Advies-Check Up de mogelijkheid om gratis kennis te maken met de Private Asset Planner.

De Private Asset Planner is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kans op haalbaarheid van een ingegeven inkomens- en/of vermogensdoelstelling. Ook bij bijvoorbeeld een gewenst kapitaal om de hypotheek af te lossen of de uitkomst van een beschikbare premieregeling (pensioen) kan worden berekend.

In de Private Asset Planner worden de opgenomen portefeuilles ieder 1.000 keer doorgerekend over een periode van (maximaal) 50 jaar. Dit betekent dat er bij één doorrekening in totaal 350.000 afzonderlijke rendementen worden berekend. De daarbij gebruikte variabelen zijn:
1. 1. Het ingevoerde en verwachte rendement
2. 2. De standaarddeviatie
3. 3. Het aanvangsvermogen
4. 4. De opnames en stortingen
5. 5. De eventueel van toepassing zijnde belastingheffing

Op basis van deze doorrekeningen kan een goed inzicht verkregen worden of de inkomens- en/of vermogensdoelstelling van de klant realistisch haalbaar is én welk portefeuillemodel c.q. risicoprofiel het best bij de klant past.

Klik hier voor een voorbeeldrapportage.

Als bezoeker van Advies-Check biedt PrivateWealthSupport je de mogelijkheid om een demoversie -zonder kosten- van de Private Asset Planner te proberen. Heb je interesse? Stuur dan een mail aan info@privatewealthsupport.nl met het verzoek om toegang tot de demoversie.

Bekijk hier een korte videodemonstratie van de Private Asset Planner. Of surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=dfviamO6BOI