HET WOORD IS AAN…

Hoe heet de beleggingsoplossing van Kaya Capital?

“Kaya Capital is opgezet door en voor een aantal families. Onze Kaya Capital fondsen (Kaya I, Kaya II en het Kaya Volatility Fund) bieden een goede, simpele en efficiënte beleggingsoplossing gericht op het behalen van het beste lange-termijn rendement voor het genomen risico door wereldwijd te beleggen middels index trackers.”

Voor welke risicoprofielen bieden jullie oplossingen aan?

“Kaya Capital biedt een drietal fondsen aan die gericht zijn op wereldwijde asset allocatie. Het Kaya Volatility Fund kan als offensief worden beschouwd, Kaya I als neutraal en Kaya II als defensief. Meer informatie over de standaarddeviaties, rendementen en asset allocatie is hier te vinden.”

Bieden jullie naast profiel oplossingen ook nog andere diensten aan?

“Wij zijn voor klanten de coördinator voor alle zaken omtrent hun vermogen en familie. Belastingen, juridische zaken, schenken, en Estate Planning kunnen daar een deel van uitmaken.

Wij monitoren en adviseren klanten over hun totale vermogen vanuit een vermogensbehoud en risicobeheer perspectief. Met onze online tool de iAssetMonitor maken wij hun totale vermogenspositie inzichtelijk.

Deze iAssetMonitor is een uitstekende tool om het risico te monitoren dat met het vermogen wordt gelopen. Het laat de verdeling en overlap van het vermogen zien bij de verschillende financiële instellingen. De performance kan totaal of per financiële instelling worden gemeten. Doordat deze informatie online beschikbaar is, is het ook eenvoudig om de data met anderen (bijv. fiscalisten, adviseurs) op afstand te delen.”

Waarin onderscheidt jullie oplossing zich van de concurrentie?

“Kaya Capital heeft en houdt dezelfde belangen als onze klanten. Hun vermogen wordt geïnvesteerd samen met het vermogen van onze en de andere families. Daarbij hanteren wij een lage management fee van 0,5% p/j incl. BTW zonder verborgen kosten.

Kaya Capital belegt in feite passief. Maar als er reden is tot ingrijpen, dan treden wij actief op. In ons Kaya Capital I Fund kunnen wij bijvoorbeeld maximaal voor 80% beleggen in meer risicovolle beleggingen. Maar dit kan ook 20% zijn wanneer wij denken dat we in de haven moeten liggen wachten totdat de storm voorbij is. Wij zijn niet gebonden aan vaste risicoprofielen en daardoor zeer flexibel.

Klanten kunnen met de fondsen van Kaya Capital zeer gemakkelijk op dezelfde manier beleggen in meerdere juridische entiteiten. Ook kunnen participaties worden geschonken of worden vererfd.”

Hoe verloopt het proces om klant te worden?

“Iedereen kan heel makkelijk contact opnemen door gegevens via onze website door te geven of een e-mail te sturen naar info@kayacapital.nl. Aangezien Kaya Capital persoonlijk contact belangrijk vindt, willen wij elke geïnteresseerde graag persoonlijk ontmoeten om de nodige zaken en oplossingen te bespreken.

Na de storting van het initiële bedrag van minstens EUR 100.000 kunnen klanten per maandeinde mede-participeren in een van onze familiefondsen. Of, wanneer iemand alleen advies wenst te krijgen, kunnen wij direct voor hem of haar aan de slag met onze online tool, de iAssetMonitor.”

Hoe informeren jullie klanten die bij jullie beleggen over de resultaten, het risicoprofiel waarin men belegt en eventuele wijzigingen in de portefeuille?

“Onze families hebben 24/7 inzage in de portefeuille via het beschermde gedeelte van onze website. Daarin kunnen zij ook de rendementen en de posities bekijken.

Tevens ontvangt iedere klant elke maand onze nieuwsbrief. Hierin staat duidelijk uitgelegd wat de rendementen per fonds zijn geweest, wat er de afgelopen maand is gebeurd en wat onze visie is. Verder kunt u te allen tijde met een van onze partners bellen als u vragen heeft.”

Hoe ondersteunen jullie financieel intermediairs die klanten bij jullie (kunnen) aanbrengen?

“Wij bieden financieel intermediairs onze online tool de iAssetMonitor aan. Hierin kunnen zij cliëntenposities invoeren. Dit geeft een helder en inzichtelijk overzicht van de rendementen, risico’s en asset allocatie per vermogensbeheerder en in zijn totaliteit. Tevens kunnen hierin (vakantie)huizen, leningen, bijzondere collecties en andere assets en liabilities worden verwerkt. U kunt ervoor kiezen of u dit deelt met uw eigen cliënten of dat u het alleen voor uw eigen overzicht gebruikt om bijvoorbeeld mooie presentaties te maken van de stand van zaken van uw cliënt.

“Wij nodigen u van harte uit om een afspraak met een van onze partners van Kaya Capital te maken. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat wij voor u en uw cliënten kunnen betekenen.”

Kaya Capital
Concertgebouwplein 21
1071 LM Amsterdam

https://kayacapital.nl/

020-7173334