HET WOORD IS AAN…

Wat biedt Spaargaren & Sommer Vermogensadvies?

“Persoonlijk beleggingsadvies, maatwerk, onafhankelijk van banken.”

Voor welke risicoprofielen bieden jullie oplossingen aan?

“Spaargaren & Sommer Vermogensadvies biedt 4 verschillende risicoprofielen aan; Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer Offensief.”

Bieden jullie naast profiel oplossingen ook nog andere diensten aan?

“Ja, een second opinion. Dit is geheel vrijblijvend en zijn geen kosten aan verbonden.”

Modelportefeuilles Spaargaren & Sommer per 21-12-2017

Waarin onderscheidt jullie oplossing zich van de concurrentie?

“Klanten kunnen hun beleggingsportefeuille aanhouden bij een bank in Nederland van hun keuze.

Wij geven beleggingsadvies, wat o.a. betekent dat de klant bepaalt of hij/zij het advies (gedeeltelijk) opvolgt. Maatwerk is mogelijk vanaf € 200.000 euro. Wij zijn volledig onafhankelijk van banken en andere partijen”

Hoe verloopt het proces om klant te worden?

“Het begint met een persoonlijk gesprek aan tafel. De wensen, doelstelling(-en), financiële positie, kennis- en ervaring met beleggen en doelrisicoprofiel van de klant worden geïnventariseerd. De dienstverlening wordt toegelicht. Indien de klant de dienstverlening wenst (en dit passend is), sturen wij de klantovereenkomst en andere benodigde documenten en informatie toe. Na ontvangst van de getekende documenten kan er direct begonnen worden.”

Hoe informeren jullie klanten die bij jullie beleggen over de resultaten, het risicoprofiel waarin men belegt en eventuele wijzigingen in de portefeuille?

“De klant ontvangt de overzichten van zijn effectenportefeuille van de bank waar de klant bankiert. Periodiek (minimaal 1 keer per jaar, meestal 2 à 4 keer per jaar) nemen we de beleggingsportefeuille door. We herijken de doelen, financiële positie, risicoprofiel, afspraken en wensen. We bespreken de beleggingsportefeuille, de risico’s, rendementen, de economische ontwikkelingen en adviezen.”

Hoe ondersteunen jullie financieel intermediairs die klanten bij jullie (kunnen) aanbrengen?

“Financieel intermediairs ondersteunen wij door, indien gewenst, in persoon de dienstverlening toe te lichten bij een gesprek. Ook ondersteunen wij met financiële informatie-uitwisseling.

Bij klanten bemerken wij geregeld vragen over hypotheken, pensioenen, fiscale zaken, estate planning, enz. Deze verwijzen wij door naar de onafhankelijke specialisten op dat gebied. Een second opinion op een effectenportefeuille is ook mogelijk en geheel vrijblijvend”