ABN AMRO stopt met beleggingsadvies rond profielfondsen


ABN AMRO heeft zonder tamtam een nieuwe vorm van dienstverlening geïntroduceerd: Begeleid Beleggen. De naam is nieuw, de inhoud niet. Begeleid beleggen werkt met de profielfondsen van ABN AMRO, die al geruime tijd worden aangeboden. Maar verschil is er wel degelijk: Begeleid Beleggen is beleggen zónder advies, terwijl de profielfondsen eerder alleen mét advies werden aangeboden.

ABN AMRO heeft dus afscheid genomen van haar advies-service rond de profielfondsen. Klanten zijn voortaan zélf verantwoordelijk voor het risico dat ze willen en kunnen nemen. Dit betekent dus een beperking van de dienstverlening. Maar hier staan wel lagere kosten tegenover.

Voorheen moest een klant met een adviseur van ABN AMRO is gesprek om te beleggen in een profielfonds. Dit werd verrekend in een jaarlijks tarief van 0,36% over de waarde van de belegging. Daarnaast betaalde een klant fondskosten, de kosten die het profielfonds in rekening brengt.

Begeleid Beleggen ABN AMRO Profielfondsen (zoals de nieuwe service formeel heet) kost 0,25% per jaar. Ook hierbij geldt nog steeds dat een klant fondskosten betaalt, die gelijk zijn gebleven.

Begeleid Beleggen is dus beleggen zonder advies, op basis van execution-only. Daarmee verschilt de service niet van het beleggen in de ABN AMRO profielfondsen via andere kanalen, zoals De Giro, BinckBank en Alex.

 

Angst voor Wft-zorgplicht… terecht of niet?

Het lijkt niet zo ingewikkeld, wie als professional een consument ergens over adviseert heeft een verantwoordelijkheid. Namelijk dat het geadviseerde bij die persoon past. Dat geldt voor een dietist die een dieet samenstelt, een loodgieter die over een badkamer adviseert en voor een personal trainer die zijn pupil een hardloopschema geeft.

Het is voor een financieel adviseur niet anders. Bij zijn hele doen en laten heeft hij te maken met een zorgplicht. Maar wie bij vermogensadvies direct aan de Wft denkt, heeft het mis.

 

Productadvies is niet hetzelfde als advies over producten

De Wft gaat over de zorgplicht bij productadvies. Maar vermogensadvies is nogal breed. Daar horen vragen bij als ‘hoe wil je dat je leven er later uitziet’ en ‘kun je je levensstijl nu en straks financieel permitteren?’ Ook advies over de mate waarin je klant risico’s durft te lopen, past daarbij. Heeft je klant wel echt een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Kan je klant het financieel aan als zijn partner overlijdt? En ook: welk risico loopt je klant met zijn opgespaarde geld?

Begeleiding bij al deze vragen helpt je klant beter inzicht te krijgen in zijn financiële doel(en). De bepaling van dat doel valt in de adviessfeer, maar niet onder de reikwijdte van de Wft. Ook advisering over de manier waarop je klant zijn financiële doel kan bereiken valt erbuiten. Moet hij meer sparen? Of besparen? Moet hij aflossen? Beleggen misschien? Of van alles een beetje?

Het zijn wezenlijke adviezen voor je klant. Die hem houvast geven bij het vervolg. Want áls bijvoorbeeld beleggen bij je klant past, hoe dan verder? Hoe ver ga je als adviseur om je klant hierbij te begeleiden? Op dit punt volgt de scheidslijn met de Wft.

Klik op de afbeelding om de checklist voor zorgplicht bij vermogensadvies te vergroten

Wel of geen Wft-zorgplicht

Zonder Wft-vergunning mag je je klant advies geven over de mate waarin je klant risico kan en wil lopen met beleggen. Maar stel je zelf als adviseur de vraag of je dat ook echt wil? Het vereist kennis van bijvoorbeeld welke verdeling in verschillende type beleggingen (asset allocatie) bij je klant past of hoeveel ‘volatiliteit’ je klant aankan.

 

Als je je als adviseur niet wilt buigen over dit soort zaken, kun je nog steeds van grote waarde zijn voor je klant. Jouw advies start dan bij het inzicht in financiële doelen en eindigt bij de keuze voor een vermogensbeheerder. Vermogensbeheer wordt al aangeboden vanaf een inleg vanaf 10 euro per maand of 1.000 euro eenmalig. Zeer bereikbaar dus voor grote groepen klanten.

 

Advies over passend risicoprofiel is geen ‘productadvies’

Durf je advies over asset-allocatie of de passende mate van volatiliteit voor je klant wél aan? Ook dán hoeft je advies niet onder de Wft te vallen. Je kunt je klant de weg op sturen met het advies om aandelen- en beleggingsfondsen te selecteren op een dusdanige manier dat die de geadviseerde asset-allocatie volgt. Of je klant hiermee geholpen wordt, is uiteraard sterk de vraag. Hij moet in dat geval nogal het een en ander zelf doen.

Het kan concreter. De risicometer die aanbieders gebruiken om hun profielfondsen of modelportefeuilles naar risico te classificeren verwijst naar de volatiliteit. Je kunt je klant dus adviseren om een profielfonds aan te schaffen met de risicometer, oftewel de volatiliteit die bij hem past. De klant dan vervolgens zelf een profielfonds kiezen dat die risicometer heeft. Het adviseren van een ‘profielfonds’ als soort belegging is geen productadvies in de zin van Wft.

 

Voorselectie passende profielfondsen

Je kunt zelfs een voorselectie voor de klant maken van meerdere profielfondsen met de risicoclassificatie die bij je klant past, zolang je klant dan zélf maar kiest waar hij uiteindelijk zijn geld naar toe brengt. Die voorselectie bevindt zich dan wel in het schemergebied van Wft-productadvies. Een voorselectie van 10 profielfondsen zal niet als productadvies worden bestempeld. Een selectie van 2 of 3 hoogstwaarschijnlijk wel. In zo’n advies staat immers het product centraal, en niet meer het type product.

 

Concreet productadvies valt onder Wft-zorgplicht

Wil je toch een stap verder gaan voor je klant? Dan komt de Wft om de hoek kijken. Je moet dan alle stappen uit je advies vastleggen en zorgen voor een beleggingsbeleid. Dat laatste hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het hoeft ook niet te betekenen dat je zelf alle beleggingskeuzes voor je klant maakt. Je beleggingsbeleid is de basis voor de keuzes die je voor je klant maakt. Dat je bijvoorbeeld bij risico x, profielfonds y adviseert, inclusief argumentatie voor de keuze voor profielfonds y. Bijvoorbeeld vanwege lage kosten of bewezen trackrecord.

 

Wft-zorgplicht of niet, verwachtingsmanagement is cruciaal

Je kunt het dus zo uitgebreid of ingewikkeld maken als je nodig vindt. Maar zorgplicht op basis van Wft of niet, zorgplicht heb je sowieso als adviseur. Als beleggen bij je klant past, dan moet je klant die conclusie begrijpen en delen. Dat betekent dat je klant moet weten wat hij kan verwachten. En dat hij niet bij de eerste de beste koersdaling in paniek raakt en bij jou verhaal gaat halen. Het vraagt om periodiek onderhoud met je klant. Zodat je de verwachtingen van je klant goed kunt managen en je adviezen steeds kunt evalueren.

Laat dat nou precíes zijn, waar je als adviseur je toegevoegde waarde kunt tonen.

Demoversie Private Asset Planner gratis voor bezoekers Advies-Check

Wil je snel zien of de vermogens- of inkomensdoelstelling van je klant haalbaar is? Maak dan nu gebruik van de demoversie van de Private Asset Planner. Deze tool is ontwikkeld door PrivateWealthSupport, de softwarebouwer voor geïntegreerde financiële planning en strategische asset allocatie. Nu gratis beschikbaar voor jou als bezoeker van Advies-Check!

Deelnemers aan de kennissessies over vermogensadvies hebben al kennis gemaakt met de Private Wealth Navigator, de software tool van PrivateWealthSupport om klanten integraal inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Nu heeft PrivateWealthSupport ook een krachtig hulpmiddel ontwikkeld om de kansen op het behalen van een vermogens- of inkomensdoelstelling te berekenen: de Private Asset Planner.

Als kennispartner van Advies-Check geeft PrivateWealthSupport nu exclusief aan bezoekers van Advies-Check Up de mogelijkheid om gratis kennis te maken met de Private Asset Planner.

De Private Asset Planner is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kans op haalbaarheid van een ingegeven inkomens- en/of vermogensdoelstelling. Ook bij bijvoorbeeld een gewenst kapitaal om de hypotheek af te lossen of de uitkomst van een beschikbare premieregeling (pensioen) kan worden berekend.

In de Private Asset Planner worden de opgenomen portefeuilles ieder 1.000 keer doorgerekend over een periode van (maximaal) 50 jaar. Dit betekent dat er bij één doorrekening in totaal 350.000 afzonderlijke rendementen worden berekend. De daarbij gebruikte variabelen zijn:
1. 1. Het ingevoerde en verwachte rendement
2. 2. De standaarddeviatie
3. 3. Het aanvangsvermogen
4. 4. De opnames en stortingen
5. 5. De eventueel van toepassing zijnde belastingheffing

Op basis van deze doorrekeningen kan een goed inzicht verkregen worden of de inkomens- en/of vermogensdoelstelling van de klant realistisch haalbaar is én welk portefeuillemodel c.q. risicoprofiel het best bij de klant past.

Klik hier voor een voorbeeldrapportage.

Als bezoeker van Advies-Check biedt PrivateWealthSupport je de mogelijkheid om een demoversie -zonder kosten- van de Private Asset Planner te proberen. Heb je interesse? Stuur dan een mail aan info@privatewealthsupport.nl met het verzoek om toegang tot de demoversie.

Bekijk hier een korte videodemonstratie van de Private Asset Planner. Of surf naar: https://www.youtube.com/watch?v=dfviamO6BOI

NNEK nu ook bij Advies-Check

De vermogensbeheeroplossingen van NNEK zijn nu ook zichtbaar via Advies-Check. Daarmee is het overzicht dat Advies-Check geeft van beleggingsoplossingen die specifiek voor een bepaald risicoprofiel worden samengesteld completer dan ooit.

Diverse adviseurs hadden het al opgemerkt. NNEK ontbrak nog in het overzicht met aanbieders die gestandaardiseerde beleggingsoplossingen bieden voor verschillende risicoprofielen. Dat had zo zijn  redenen. NNEK wilde er zeker van zijn dat wij hun informatie op de juiste manier vergeleken zou kunnen worden met dat van concurrent-vermogensbeheerders. Onze recente toevoeging van het selectiefilter waarmee je als adviseur vermogensbeheeroplossingen kunt scheiden van execution-only profielfondsen, zette voor NNEK het sein op groen.

Na inzicht in de modelportefeuilles van ABN AMRO, Rabobank en talloze kleinere partijen zijn we met de modelportefeuilles van NNEK op ons platform bijna volledig in ons overzicht met ‘gestandaardiseerde’ beleggingsoplossingen voor consumenten. De druk wordt nu ook steeds groter op partijen die geen inzage willen geven, zoals Evi van Van Lanschot en Index Capital.

Met ‘gestandaardiseerde’ beleggingsoplossingen bedoelen we beleggingsoplossingen die zijn samengesteld voor een bepaald risicoprofiel, niet voor een individuele klant. Maatwerk vermogensbeheer begint vaak pas vanaf een vermogen 1 miljoen euro. Daaronder werken vrijwel alle aanbieders met modelportefeuilles. Elke klant met een bepaald risicoprofiel krijgt dan dezelfde modelportefeuille. Advies-Check wil het inzicht geven in juist die portefeuilles en het bijbehorende risico om adviseurs meer houvast te geven bij de begeleiding van hun klanten bij vermogensopbouw.

Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel rond beleggen voor later?

De betutteling is voorbij, de burger is zelf verantwoordelijk voor zijn toekomstige financiële situatie. Niet dat die burger daar iets mee doet overigens. Het financieel bewustzijn is laag en maar weinigen verdiepen zich in aanvullende pensioenmogelijkheden. Ook beleggen staat laag op de agenda. Zo’n 77% van de Nederlanders belegt niet. Door angst, wantrouwen en kennisgebrek. Is er nog iets aan te doen?

 

Risico-aversie

Angst voor de risico’s van beleggen staat met stip op nummer 1 van redenen waarom men niet belegt. Geef de burger eens ongelijk. Er zijn nogal wat beurscrises in de afgelopen 25 jaar geweest. Beleggen gáát gepaard met risico’s. En die risico’s worden er ook behoorlijk ingepeperd. Elk productaanbod dat een link heeft met beleggen wordt vergezeld van wettelijk verplichte niet te missen disclaimers. ‘Bezint eer ge begint’, dat is zeg maar de strekking ervan.

 

Op zich niks mis mee, maar het suggereert dat ‘niet beleggen’ geen risico’s kent. En dat is niet waar. Als het gaat om vermogensopbouw herbergt ook sparen risico’s, evenals aflossen. En alle waarschuwingen impliceren verder dat de kansen van beleggen te verwaarlozen zijn ten opzichte van de risico’s. En ook dat is niet waar.

 

Maar hoe wordt de burger daarvan doordrongen? Wie maakt dat de burger duidelijk? Financieel adviseurs?

 

Wantrouwen jegens adviseurs

Zo komen we bij de volgende reden uit waarom consumenten niet willen beleggen: ze wantrouwen financieel adviseurs. Nog geen 18% van de Nederlanders maakt überhaupt gebruik van een adviseur en daarvan richt 38% zich tot een onafhankelijk adviseur, zo bleek onlangs uit onderzoek van BlackRock onder 1.000 Nederlanders. De associatie met hoge kosten, verkooppraatjes en woekerpolissen staat bij veel Nederlanders nog op het netvlies gebrand.

 

Terecht of niet, financieel adviseurs zijn niet het eerste aanspreekpunt als het om beleggen gaat. Niet vreemd, want ook onder financieel adviseurs is de houding jegens beleggen sterk wisselend.

 

Enerzijds door hun zorgplicht en het als gebrekkig ervaren verdienmodel. Anderzijds door hun eigen houding. Niks menselijks is financieel adviseurs vreemd. Ook zíj vrezen de risico’s van beleggen, vaak ingegeven voor gebrek aan kennis.

 

En zo komen we uit op de derde oorzaak van de onwillige attitude jegens beleggen: kennisgebrek.

 

Kennisgebrek

Hoe vaak hoor je niet “ik heb geen verstand van beleggen”? Maar is dat ook echt nodig? De meeste mensen hebben geen verstand van auto’s, maar rijden toch. Beetje flauwe vergelijking, maar bij veel zaken vinden we het volstrekt normaal om een expert in te schakelen. Waarom zou dat bij beleggen anders moeten zijn? Kennis van beleggen is niet het issue als wel de acceptatie van onzekerheid. En vertrouwen in de experts waaraan je het beleggen kunt uitbesteden. Zo komen we weer uit bij de eerste argumenten, risico-aversie en vertrouwensgebrek…

 

Vicieuze cirkel

Het heeft er alle schijn van dat de redenen om niet te beleggen elkaar in stand houden. Is die vicieuze cirkel een probleem? Wel als burgers te weinig vermogen opbouwen om hun toekomstige uitgaven te kunnen betalen. Wel als je bedenkt dat de AOW geen garantie is voor een zekere financiële toekomst. En wel als je bedenkt dat meer dan de helft van de Nederlanders geen aanvullend pensioen opbouwt.

 

De kracht van samenwerking

Wie kan deze vicieuze cirkel doorbreken? De overheid houdt zich stil. Financiële instituties genieten te weinig vertrouwen. Financieel planners worden als te duur ervaren. Robo-adviseurs bieden geen totaaladvies. En de burger steekt zijn kop in het zand.

 

Het enige antwoord is samenwerking. De urgentie van vermogensopbouw moet als een mantra vanuit verschillende hoeken worden herhaald. Daar heeft niet alleen de burger baat bij. Ook de overheid en de financiële sector zijn kwetsbaar als consumenten zich niet overgeven aan de noodzaak van vermogensopbouw.

Checklist zorgplicht bij vermogensadvies

Checklist zorgplicht bij vermogensadvies

Imago van beleggen vertroebeld door de beleggingsverzekering

Vroeger was het leven simpel. Om risico’s te verzekeren ging je naar een verzekeraar. Om vermogen op te bouwen, naar een bank. In de jaren negentig werden de zaken gemixt en kwamen er beleggingsverzekeringen op de markt. Mét ondoorzichtig verpakte kostenstructuren. Niet al te succesvol voor consumenten, vrij desastreus voor het vertrouwen in de sector. De beleggingsverzekering heeft ‘afgedaan’. Dat geldt niet alleen voor de beleggingsverzekering, maar ook voor beleggen in het algemeen. Is dat terecht?

 

De branchevervaging tussen beleggen en verzekeren bracht de beleggingsverzekeringen voort. Daarbij geholpen door het fiscale overheidsbeleid, de dalende spaarrente en de maatschappelijke ontwikkeling van individualisering en een terugtrekkende overheid. De verkoop ervan kreeg een boost door de ijverige inspanningen van intermediairs, niet in de laatste plaats door interessante financiële beloningen.

 

Woekerpolis-affaire

De groei van het aantal verzekeringen liep vanaf 2001 sterk terug, toen de beurskrach roet in het hosanna-verhaal gooide. De invloed van (hoge) kosten kwam haarfijn bloot te liggen. De woekerpolisaffaire was geboren.

 

Het hoofdpijndossier van veel financieel adviseurs leeft ook nu nog voort. De herstel- of beter gezegd verbeteradviezen zijn nog altijd in volle gang. Alle aandacht gaat uit naar het kostenniveau.

 

Niet ten onrechte. Maar de focus op kosten vertroebelt het zicht op de kansen van beleggen. En die kansen verdienen meer aandacht.

 

Juist nu. De noodzaak tot het opbouwen van vermogen is meer dan ooit aanwezig. De overheid trekt zich nog meer terug, pensioenregelingen worden nog meer versoberd en zekerheden rond inkomen en werk zijn steeds minder vanzelfsprekend. Sparen is ontsparen geworden. En met besparen kom je een eind, maar lang niet altijd ver genoeg.

 

Beleggen is gericht op groei

Beleggen biedt kansen. Daar moet niet angstig over worden gedaan. Beleggen is investeren in bedrijven en overheden die gericht zijn op groei en ontwikkeling. Dat is iets anders dan gokken en speculeren. En ook iets anders dan dagelijks de stand van de AEX volgen. Wie gespreid belegt heeft helemaal niets aan die AEX. Het leidt ook af om elke dag tijdens de nieuwsbulletins te horen hoeveel de AEX is gestegen of gezakt.

 

Wie anders dan financieel adviseurs kunnen klanten bij de hand nemen om ze mee te nemen in het eerlijke en onafhankelijke verhaal of beleggen iets voor ze is? Financieel adviseur, kom uit je comfort zone en besef dat beleggen meer is dan het hoofdpijndossier van de beleggingsverzekering.

Leestip voor financieel adviseurs: whitepaper over toekomst van financieel advies

Trainer/coach Martien Offermans van Offermans & van Gemert BV schreef een whitepaper met zijn visie op de veranderingen in de financiële dienstverlening en de toekomst van persoonlijke financiële advisering. Hij ziet voordelen in toenemende digitalisering, robotisering en automatisering en tegelijkertijd kansen voor financieel adviseurs voor een rol als trusted advisor, door specialisatie op het gebied van emotiemanagement rondom financiële planning en vermogen.

Klik hier voor het rapport.

Offermans & van Gemert BV verzorgt opleidingen en trainingen voor financieel adviseurs (intermediairs, financieel planners, accountants etc). Eén van de paradepaardjes van het bedrijf is de opleiding Private Life Planning waarbij verdieping wordt gezocht in het contact tussen klant en adviseur om vervolgens als adviseur in staat te zijn om op een breder vlak als ‘trusted advisor’ op te treden.

Wat waren de risico-rendement-resultaten in het 1e kwartaal van 2017?

Alle aandacht bij het beoordelen van beleggingsresultaten gaat altijd uit naar het beleggingsrendement. Veel interessanter is de vraag hoe er door banken en vermogensbeheerders is gepresteerd afhankelijk van het risico dat is genomen. Oftewel: welke bank of vermogensbeheerder heeft het beste resultaat gehaald naar risico/rendementsverhouding?

LET OP: Eén kanttekening moet wel worden gemaakt bij de top3-lijstjes van de drie genoemde risicoprofielen. We hebben de rendementen van het eerste kwartaal gedeeld door de gerealiseerde standaarddeviatie over de afgelopen 3 jaar. Dit duidt dus niet direct op het risico dat is genomen in het 1e kwartaal bij het behalen van het rendement.

Voor het beoordelen van de prestaties van de verschillende beleggingsoplossingen kun je kijken naar de R/R-score. Dit is de score op de risico/rendementsverhouding over de afgelopen 3 jaar. We kijken hierbij naar het meetkundig rendement over de afgelopen 3 jaar en delen die door de gerealiseerde standaarddeviatie. In ons overzicht met beleggingsoplossingen vind je de Risico/Rendementsverhouding in de kolom R/R-score (als je bent ingelogd).

Stopzetting vermogensbeheer door SNS markeert manco stringente wettelijke beleggersbescherming

SNS stopt met online vermogensbeheer via de SNS-profielfondsen. In plaats daarvan introduceert SNS vanaf 19 mei SNS Doelbeleggen met duurzame profielfondsen. En met dienstverlening op basis van execution-only. Een opvallende move.

Terwijl steeds meer partijen overstappen op online vermogensbeheer, maakt SNS Bank juist een omkerende beweging. SNS is straks niet langer verantwoordelijk voor de beleggingen van de klant, dat wordt de klant zelf. Die hoeft de beleggingen weliswaar niet zélf te kiezen, maar wél zijn risicoprofiel.

SNS geeft aan dat het met vermogensbeheer stopt omdat klanten liever zelf zouden beslissen in welk profielfonds ze beleggen.

Dat is opmerkelijk.

Een paar jaar geleden was SNS Profielbeleggen ontwikkeld om klanten het gemak van vermogensbeheer te bieden. Uit onderzoek bleek namelijk dat verreweg de meeste klanten nauwelijks naar hun beleggingen om keken. Eens gekozen, altijd gekozen, oftewel buy&hold. Met vermogensbeheer zou SNS in de gaten houden of de beleggingen nog passen bij de persoonlijke situatie van de klant. Heel klantcentraal vonden ze toen ook zelf. Uiteraard speelde ook mee dat de inkomsten onder druk stonden door het wegvallen van de distributieprovisie en met vermogensbeheer nog marge gemaakt kon worden. Vermogensbeheer leek daarmee een win-win.

Maar SNS geeft aan dat klanten de inherent aan vermogensbeheer rigide en verplichte profieltoets niet willen doorlopen. En dat zij de uitkomst ervan in sommige gevallen ook niet willen accepteren. Dat klanten soms meer risico willen dan op grond van hun risicoprofiel-resultaat goed voor ze is. Klanten zouden daarom al met al meer gediend zijn met een vrijblijvende rekenhulp die bijhoudt of je je gewenste doelkapitaal wel of niet haalt. Exit vermogensbeheer aldus.

Het einde van vermogensbeheer bij SNS is dus te danken aan de klanten zelf omdat ze niet mee willen werken aan alle strenge regels die gelden voor vermogensbeheer. Daarmee is Profielbeleggen slachtoffer van de regels die juist in het leven zijn geroepen om die klanten juist te beschermen.

Is dat erg?

Nee dat hoeft niet erg te zijn. Maar de vrijblijvendheid van execution-only, de vrijblijvendheid van SNS Doelbeleggen, zorgt er wel weer voor dat de desinteresse van klanten als het gaat om hun beleggingen en hun financiële toekomst weer kan worden gevoed. En dat is precies wat de overheid en AFM willen tegengaan.